thông tin tuyên truyền

Các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do viuss zika tại cộng đồng

 | Lượt xem: 166
Thông tin chi tiết về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do viuss zika tại cộng đồng. Xem chi tiết: Tại đây.

Tuyên truyền CLB B93 năm 2016

 | Lượt xem: 118
Công văn 184/LĐTBXH-PCTNXH ngày 04/10/2016 về việc Tổ chức tuyên truyền CLB B93 năm 2016.

Công tác phòng cháy chữa cháy tháng 09/2016

 | Lượt xem: 122
Thông tin chi tiết về công tác phòng cháy chữa cháy tháng 9/2016: xem tại đây

10 bước góp phần làm cho thế giới sạch hơn

 | Lượt xem: 129
Thông tin chi tiết về 10 bước góp phần làm cho thế giới sạch hơn: xem tại đây.

Thông báo tạm ngừng cấp điện

 | Lượt xem: 418
Từ ngày 09/9/2016 đên ngày 25/9/2016 Công ty Điện lực Long Biên thực hiện việc cắt điện luân phiên các khu vực TDP trên địa bàn phường Đức Giang.  Danh sách chi tiết cắt điện: xem tại đây