thông tin tuyên truyền

UBND Phường Đức Giang tổ chức tuyên truyền sang lọc trước sinh và sơ sinh

 | Lượt xem: 324
Tối ngày 26/02/2017 tại trụ sở TDP số 14 phường Đức Giang, Ban DS – KHHGĐ phường đã phối hợp với tổ dân phố số 12,13,14 tổ chức truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Một số quy định về phòng cháy và chữa cháy

 | Lượt xem: 114
Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 quy định: Thông tin chi tiết:  Xem...

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

 | Lượt xem: 129
Để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội khuyến cáo chủ hộ gia đình và cá nhân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường kiểm soát ATTP tại các bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn phường

 | Lượt xem: 545
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận - Trưởng ban chỉ đạo ATTP quận Long Biên về việc tăng cường kiểm soát An toàn thực phẩm (ATTP) tại các bữa cỗ tập trung đông người trên địa...

Kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn phường Đức Giang

 | Lượt xem: 415
Thực hiện kế hoạch số 21/KH_UBND ngày 16/12/2016 của UBND phường Đức Giang về đảm bảo An toàn thực phầm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các Lễ Hội...