thông tin tuyên truyền

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 | Lượt xem: 63
Ngày 22/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kết luận số 44-KL/TW về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong...

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

 | Lượt xem: 138
Ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Hôm nay 27-2, diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

 | Lượt xem: 143
Hôm nay 27-2, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tập...

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai: Cơ hội để ý nguyện hòa bình thành hiện thực

 | Lượt xem: 119
Kể từ cái bắt tay lịch sử tại đảo quốc Sư tử tới nay, tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington đã có những chuyển biến vượt bậc. Cùng với sự nồng ấm...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 | Lượt xem: 149
Ngày 22/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kết luận số 44-KL/TW về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong...

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và làm trong sạch Đảng

 | Lượt xem: 136
Ngày 21/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng

 | Lượt xem: 102
Ngày 22/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của Người tiêu...

Lịch sử, ý nghĩa của ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

 | Lượt xem: 641
Ngày 27/2 được nhiều người nhớ đến, nhưng ít ai biết được lịch sử và ý nghĩa ngày này được chọn làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đức Giang tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với nhà chung cư

 | Lượt xem: 525
Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND phường Đức Giang về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Đức Giang giai đoạn...

Bài tuyên truyền về lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo

 | Lượt xem: 1138
Đức Giang tổ chức tuyên truyền tới các hộ kinh doanh lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn