thông tin tuyên truyền

10 bước góp phần làm cho thế giới sạch hơn

 | Lượt xem: 104
Thông tin chi tiết về 10 bước góp phần làm cho thế giới sạch hơn: xem tại đây.

Thông báo tạm ngừng cấp điện

 | Lượt xem: 298
Từ ngày 09/9/2016 đên ngày 25/9/2016 Công ty Điện lực Long Biên thực hiện việc cắt điện luân phiên các khu vực TDP trên địa bàn phường Đức Giang.  Danh sách chi tiết cắt điện: xem tại đây