thông báo

Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ
Ngày đăng 29/07/2021 | 15:48  | Lượt xem: 2355

Đảng ủy phường Đức Giang Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thực hiện chỉ thị cố 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện dãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Đảng ủy phường Thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường được biết và thực hiện. Chi tiết cụ thể tải thông báo tại đây