thông báo

Phân công nhiệm vụ ra quân diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt huyết trên địa bàn phường
Ngày đăng 18/08/2017 | 17:56  | Lượt xem: 545

Thực hiện Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 02/8/2017 của UBND phường Đức Giang. Ngày 19/8/2017 UBND phường tổ chức ra quân diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt huyết trên địa bàn phường Đức Giang

UBND phường phân công CBCC, VC, LĐHĐ theo dõi và báo cáo kết quả buổi lễ ra quân cụ thể như sau:

Thông báo: 365/TB-UBND