thông báo

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI
Ngày đăng 13/04/2020 | 15:20  | Lượt xem: 327

Xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội phường

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng Miền Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường. Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV; văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới và truyền thống Anh hùng; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền đô thị; xây dựng phường Đức Giang phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Để Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI thành công. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân và các tổ chức xin gửi về văn phòng Đảng ủy phường Đức Giang - số 1 phố Hoa Lâm.

Email: pdg_qulongbien@hanoi.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Toàn văn dự thảo: Xem tại đây