VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
518/QĐ-UBND Quyết Định biểu dương và khen thưởng xuất sắc tháng 10 30/10/2020
516/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ, có ngõ nhỏ phường Đức Giang năm 2020 30/10/2020
513/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho cán bộ Hội Người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 27/10/2020
496/QĐ-UBND Quyết Định biểu dương và khen thưởng xuất sắc tháng 9 28/09/2020
489/QĐ-UBND Quyết Định khen thưởng khuyến học 21/09/2020
465/QĐ-UBND Quyết Định khen thưởng xuất sắc tháng 8 27/08/2020
374/QĐ-UBND Quyết Định Khen thưởng xuất sắc tháng 6 26/06/2020
370/QĐ-CTUBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 22/06/2020
369/QĐ-CTUBND QUYẾT ĐỊNH về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 22/06/2020
338/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các cá nhân Hội Người cao tuổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (2015-2020) 29/05/2020
337/QĐ-UBND Quyết Định Khen thưởng xuất sắc tháng 5 28/05/2020
259/QĐ-UBND Quyết Định khen thưởng xuất sắc tháng 4 năm 2020 11/05/2020
252/QĐ-CTUBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19 phường Đức Giang (Đợt 2) 04/05/2020
240/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 phường Đức Giang (Đợt 1) 20/04/2020
123/QĐ-UBND Quyết Định Khen thưởng xuất sắc tháng 3/2020 25/03/2020
40/QĐ-UBND Quyết Định Khen thưởng xuất sắc tháng 02/2020 24/02/2020
61/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phường Đức Giang tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp giai đoạn 2020-2025 13/02/2020
43/KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp 03/02/2020
39/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” trên địa bàn phường Đức Giang năm 2020 03/02/2020
20/QĐ-UBND Quyết Định Khen Thưởng Xuất Sắc Tháng 01-2020 20/01/2020