Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
411-BC/ĐU Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 19/11/2019
117 Quyết định thành lập BCĐ thực hiện QCDC năm 2018 07/08/2018
03-QĐ/UBKTĐU Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở chi bộ 9,13,15,27 06/07/2018
70 Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện của BCĐ QCDC 28/02/2018
103 Kế hoạch thực hiện công tác QCDC ở cơ sở năm 2018 24/01/2018
03/TB-MTTQ TB kết luận giám sát việc niêm yết các nội dung quy định tại 6 quy chế dân chủ do quận ban hành năm 2017 22/05/2017
102/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Đức Giang 30/03/2017
103/KH-UBND Triển khai quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy 30/03/2017
100/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 28/03/2017
22/KH-MTTQ kế hoạch giám sát thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường 21/03/2017
81/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường 08/03/2017
08/KH-UBND KH thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu thuế 06/01/2017
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
2890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 17/09/2014

Quy chế dân chủ