Văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 29 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Luật 10/2022/QH15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022
5981/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5980/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
5979/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
6239/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 19/08/2022
6004/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên. 18/08/2022
5982/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 18/08/2022
04-CTr/BCĐ Công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 14/01/2021
28-BC/ĐU Kết quả công tác Dân vận, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 24/11/2020
09-QĐ/ĐU Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phường Đức Giang 16/07/2020
09-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 17/01/2020
411-BC/ĐU Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 19/11/2019
117 Quyết định thành lập BCĐ thực hiện QCDC năm 2018 07/08/2018
03-QĐ/UBKTĐU Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở chi bộ 9,13,15,27 06/07/2018
70 Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện của BCĐ QCDC 28/02/2018
103 Kế hoạch thực hiện công tác QCDC ở cơ sở năm 2018 24/01/2018
03/TB-MTTQ TB kết luận giám sát việc niêm yết các nội dung quy định tại 6 quy chế dân chủ do quận ban hành năm 2017 22/05/2017
102/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Đức Giang 30/03/2017
103/KH-UBND Triển khai quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy 30/03/2017
100/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 28/03/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 29 kết quả.

Quy chế dân chủ