Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

 | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

 | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

 | Lượt xem: 1181
Đảng ủy phường Đức Giang Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021

 | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 06/2021

 | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 06/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 05/2021

 | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 05/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 04/2021

 | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 04/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2021

 | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 03/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2021

 | Lượt xem: 53
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 02/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2021 và Thông báo về việc trực tiếp công dân của Đ/c Bí thư Đảng ủy năm 2021

 | Lượt xem: 134
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- HĐND-UBND phường tháng 01/2021 và Thông báo về việc trực tiếp công dân của Đ/c Bí thư Đảng ủy năm 2021