Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 4/2022

 | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 4/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 3/2022

 | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 3/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 02/2022

 | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 02/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 01/2022

 | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 01/2022

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 12/2021

 | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 12/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 11/2021

 | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 11/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

 | Lượt xem: 156
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 10/2021

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

 | Lượt xem: 528
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 09/2021

Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

 | Lượt xem: 2356
Đảng ủy phường Đức Giang Thông báo về việc tạm dừng tiếp dân định kỳ

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021

 | Lượt xem: 94
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND phường tháng 07/2021