Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 37 Lịch công tác tuần 37 13/09/2021
Lịch tuần 36 Lịch công tác tuần 36 06/09/2021
Lịch tuần 35 Lịch công tác tuần 35 30/08/2021
Lịch tuần 34 Lịch công tác tuần 34 23/08/2021
Lịch tuần 33 Lịch công tác tuần 33 16/08/2021
Lịch tuần 32 Lịch công tác tuần 32 09/08/2021
Lịch tuần 31 Lịch công tác tuần 31 02/08/2021
Lịch tuần 30 Lịch công tác tuần 30 26/07/2021
Lịch tuần 29 Lịch công tác tuần 29 19/07/2021
Lịch tuần 28 Lịch công tác tuần 28 12/07/2021
Lịch tuần 27 Lịch công tác tuần 27 05/07/2021
Lịch tuần 26 Lịch công tác tuần 26 28/06/2021
Lịch tuần 25 Lịch công tác tuần 25 21/06/2021
Lịch tuần 24 Lịch công tác tuần 24 14/06/2021
Lịch tuần 23 Lịch công tác tuần 23 07/06/2021
Lịch tuần 22 Lịch công tác tuần 22 31/05/2021
Lịch tuần 21 Lịch công tác tuần 21 17/05/2021
Lịch tuần 20 Lịch công tác tuần 20 17/05/2021
Lịch tuần 19 Lịch công tác tuần 19 10/05/2021
Lịch tuần 18 Lịch công tác tuần 18 03/05/2021