Văn bản Hội Đồng Nhân Dân

Hiển thị 41 - 56 trong 56 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/BC-HĐND BC kết quả ứng dựng CNTT trong công tác của HĐND 29/05/2017
13/BC-HNĐN Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5/2017 22/05/2017
12/BC - HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 4/2017 21/04/2017
11/KH - HĐND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 17/04/2017
11/HĐND-VP Lịch tiếp dân HĐND tháng 4 31/03/2017
11/BC - HĐND BC kết quả hoạt động HĐND phường quý I/2017 22/03/2017
01/BC-BPC báo cáo kết quả hoạt động quí 1, kế hoạch hoạt động quí II của Ban Pháp chế 22/03/2017
10/HĐND - VP Lịch tiếp dân HĐND tháng 3/2017 27/02/2017
10/BC - HĐND BC kết quả hoat động của HĐND phường tháng 2/2017 22/02/2017
29/BC-UBND BC trả lời KNCT trước và sau kỳ họp thứ III - HĐND quận Long Biên khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 13/02/2017
10/KH - HĐND KH nhiệm vụ TTHĐND, các Ban HĐND quý I/2017 04/02/2017
09/KH-HĐND KH công tác TTHĐND, các ban HĐND 2017 03/02/2017
08/HĐND-VP Lịch tiếp dân HĐND tháng 2 02/02/2017
12/BC-UBND Báo cáo trả lời KNCT trước kỳ họp thứ III - HĐND khoá VIII 17/01/2017
07/HĐND-VP Lịch tiếp công dân tháng 01/2017 30/12/2016
21/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017 30/08/0201
Hiển thị 41 - 56 trong 56 kết quả.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN