Văn bản Hội Đồng Nhân Dân

Hiển thị 1 - 20 trong 56 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
46/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I 21/03/2019
45/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ VII-HĐND phường khóa VIII 21/03/2019
24/KH-HĐND Kế hoạch giám sát quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hóa thể thao các NVH TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường 26/02/2019
29/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường 26/02/2019
23/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Hành động vì một thanh niên xanh - sạch - đẹp" 18/02/2019
28/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường Đức Giang 2019 18/02/2019
27/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác thu chi ngân sách 02/11/2018
21/KH-HĐND KH giám sát công tác thu - chi ngân sách, tập trung là thuế ngoài quốc doanh hoa lợi công sản và nợ đọng thuế đối với UBND phường Đức Giang năm 2018 02/11/2018
40/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018 24/10/2018
26/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo VSATTP năm học 2018-2019 đối với các trường học 02/10/2018
20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019 đối với các trường học 02/10/2018
39/BC-UBND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018 10/09/2018
01-TTr/HĐND Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả bầu cử tại kỳ họp bất thường - HĐND phường Đức Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/08/2018
25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/08/2018
20/TB-HĐND TB về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa VIII nhiệm kì 2016-2021 13/07/2018
35/BC-HĐND BC tổng hợp các ý kiến cử tri trước kỳ họp 6 HĐND phường Đức Giang khóa VIII (2016-2021) 09/07/2018
19/TB-UBND TB vv dự kiến tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND p Đức Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2018
19/KH-HĐND KH tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND phường với đại biểu cử tri tại các đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ 6- khóa VIII 21/06/2018
34/BC-HĐND BC công tác HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 p Đức Giang 20/06/2018
33/BC-HĐND Bc kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 / 2018 23/05/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 56 kết quả.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN