học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hồ Chí Minh với đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn"

 | Lượt xem: 1027
“Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đạo đức đó xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam kể từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến...

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

 | Lượt xem: 307
Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái”...

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác ( 19/5/1890 - 19/5/2017)

 | Lượt xem: 1187
Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 48 năm Bác đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng và...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 5010
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách...

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

 | Lượt xem: 702
Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

 | Lượt xem: 243
Muốn đi đến thành công, một tiền đề và điều kiện không thể thiếu là phải phát huy dân chủ. Bác Hồ dạy: "Nước ta là nước dân chủ...". Dân chủ để khơi dậy sáng kiến của người dân;

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 1789
Năm 1947, trong điều kiện toàn quốc kháng chiến, tình hình đất nước lúc này, hơn bao giờ hết đòi hỏi mọi người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian...

Hồ Chí Minh - Tấm gương về mối quan hệ giữa lãnh tụ và quần chúng

 | Lượt xem: 444
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt Nam. Từ thiếu thời, Người đã dành tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng một...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm

 | Lượt xem: 462
Trong các bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Người đã luận giải kỹ các nội dung về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm.

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 | Lượt xem: 190
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 | Lượt xem: 146
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

Lan tỏa mãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 222
Đó chính là yêu cầu bao trùm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, mỗi người cần phấn đấu làm cho tư tưởng, đạo...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với Nhân dân

 | Lượt xem: 1775
Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân....

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

 | Lượt xem: 168
Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có ‘bổn phận”. Ý thức trách...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 | Lượt xem: 175
Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của dân tộc"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân....

Tài liệu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015 : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

 | Lượt xem: 173
Ngày 26/01/2015, Đảng ủy phường Đức Giang đã ban hành kế hoạch số 104-KH/ĐU về việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó...

Tâm sự của người Bí thư chi bộ luôn tích cực làm theo lời Bác

 | Lượt xem: 169
Đ/c Nguyễn Ngọc Đua Bí thư chị bộ 3 - Với suy nghĩ là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân đến trọn đời là trách nhiệm vinh quang của người cán bộ, đảng viên

Kế hoạch về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 | Lượt xem: 219
Kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 26/01/2015 của Đảng ủy phường Đức Giang về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân...

Kế hoạch về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 | Lượt xem: 142
Kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 26/01/2015 của Đảng ủy phường Đức Giang về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân...