học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 | Lượt xem: 24
Trong sự nghiệp kháng chiến trường kì của dân tộc, thông qua những tư tưởng và ý chí của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho ý chí, khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày 19/5

 | Lượt xem: 26
Ngày 19-5-1890, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời tại quê mẹ là làng Hoàng Trù (thường gọi là làng Chùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đối với mỗi...

Bác Hồ và những lời dạy về gia đình

 | Lượt xem: 483
Gia đình luôn là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp, bền vững của lòng yêu nước, yêu dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, đề cao vai trò...

Bác Hồ với công tác bầu cử

 | Lượt xem: 258
Ngày 23 tháng 5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Những mẩu chuyện về sinh nhật Bác Hồ

 | Lượt xem: 298
Ngày 18/5/1946, trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề: “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”, bài báo đã chính thức thông báo ngày sinh của Chủ...

Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 289
Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng...

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 212
“Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.

Những yêu cầu trọng yếu đặt ra trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

 | Lượt xem: 214
Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là công tác thường xuyên, cơ bản, mà còn được đặt ra như một trong những vấn đề bức thiết trong bối cảnh công tác tư...

Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 | Lượt xem: 225
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng mà mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, học tập,...

"Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

 | Lượt xem: 164
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.”

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc học tập, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức

 | Lượt xem: 219
Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xác định đúng những nội dung, phương pháp, cách thức học tập, tu dưỡng suốt đời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn cách...

Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với thanh niên

 | Lượt xem: 426
Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 52 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc”

 | Lượt xem: 560
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10 năm 1947. Đây là thời điểm mà tình hình đất nước ta và công tác xây dựng Đảng đặt ra những yêu cầu mới. Chủ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận

 | Lượt xem: 299
Trên nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ chí Minh đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển.

Đại đoàn kết dân tộc - Di sản quý báu của Bác Hồ

 | Lượt xem: 261
Đại đoàn kết dân tộc giữ vai trò hàng đầu trong tư tưởng của Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất

 | Lượt xem: 345
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại...

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an Thủ đô

 | Lượt xem: 273
TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Những tư tưởng và lời dạy quý báu của Người về phương thức...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ấn Độ và sự gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

 | Lượt xem: 296
TCCS - Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, trải qua các chặng đường lịch sử, từ 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 1941), đến khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 - 1969),...

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

 | Lượt xem: 281
Sinh mệnh của Đảng, sự thành bại của cách mạng có quan hệ trực tiếp với hoạt động tư tưởng của Đảng.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

 | Lượt xem: 161
Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích...