Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Công tác dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng ở chi bộ 12 phường Đức Giang
Ngày đăng 12/11/2021 | 13:39  | Lượt xem: 635

Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 30/12/2020 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt từ phường tới tổ dân phố; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ đăng ký xây dựng các mô hình dân vận khéo, chú trọng các mô hình dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiêu biểu trong công tác dân vận khéo đó là cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo tổ dân phố số 12.

Giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án. Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Từ thực tiễn hiện nay, hầu như toàn bộ các dự án trên địa bàn phường khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: nhân dân nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng đều có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường về đất, về công trình xây dựng trên đất và đặc biệt liên quan đến chính sách tái định cư bằng nhà chung cư, dẫn đến khó khăn vướng mắc cho các cơ quan chức năng khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy phường Đức Giang đã ban hành Nghị Quyết chuyên đề ngày 04/12/2020 tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 14/01/2021 về việc thực hiện công tác dân vận. Tổ chức quán triệt đến Chính quyền, UB MTTQ, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo tổ dân phố và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đoàn thể để phối hợp với UBND phường trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành. Sự vào cuộc của cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo của các tổ dân phố liên quan có yếu tố then chốt trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân đồng thuận với chủ trương chính sách thực hiện dự án, vì đó là những cá nhân có hiểu biết, uy tín có tiếng nói với nhân dân trong khu vực giải phóng mặt bằng. Tiêu biểu trong công tác dân vận khéo đó là cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo tổ dân phố số 12.

Tổ dân phố số 12 có 78 hộ dân nằm trong ranh giới thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự. Ngay từ những ngày đầu, khi công khai đến nhân dân các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án, nhân dân trong khu vực thực hiện dự án đã có những ý kiến, kiến nghị không đồng thuận với chính sách bố trí tái định cư bằng nhà chung cư. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, cấp ủy chi bộ và ban lãnh đạo tổ dân phố đã chủ động họp và phân công các cá nhân có hiểu biết, uy tín trong nhân dân tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân đồng thuận, chấp hành trong công tác giải phóng mặt bằng. Với phương châm dân vận phải đi trước công tác giải phóng mặt bằng. Các cá nhân được phân công nhiệm vụ đã chủ động tìm hiểu nắm bắt các văn bản pháp lý về dự án và chính sách giải phóng mặt bằng, gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động, lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nguyên nhân của việc chưa đồng thuận nhân dân. Qua vận động, tuyên truyền 100% các hộ dân nằm trong ranh giới thực hiện dự án đã đồng thuận ký vào Bản cam kết chấp hành, phối hợp trong công tác kiểm đếm. Đến nay, tổ công tác giải phóng mặt bằng phường đã kiểm đếm được 60 hộ dân. Quá trình tổ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện kiểm đếm, các hộ dân đã chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ, và mong muốn UBND quận sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cũng như sớm giao nhà tái định cư để ổn định đời sống.

Qua thực tiễn trong công tác dân vận nhân dân chấp hành trong giải phóng mặt bằng tại tổ dân phố số 12, ta rút ra được bài học kinh nghiệm công tác dân vận, tuyên truyền muốn thành công phải có sự nhận thức đúng đắn, quyết tâm, nỗ lực và sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Các cá nhân được phân công nhiệm vụ phải là những người có hiểu biết, uy tín, có tiếng nói với nhân dân trong khu vực. Dân vận phải đi trước công tác GPMB, phải thực hiện với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “Nói phải củ cải cũng nghe”, chủ động gặp gỡ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện/.