Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Đức Giang tổ chức Lễ thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Tổ dân phố 14
Ngày đăng 11/10/2021 | 11:23  | Lượt xem: 442

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường Đức Giang về việc tổ chức thành lập các câu lạc bộ cựu quân nhân trên địa bàn. Ngày 10/10/2021 Ban chỉ đạo vận động thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân phường Đức Giang tổ chức Lễ thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân Tổ dân phố số 14.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Đảng Ủy viên, Phó chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ Đạo vận động thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân phường, đồng chí Nguyễn Đình Giáp - UVBCH Quận hội – Chủ tịch Hội CCB phường và các đồng chí trong ban chỉ đạo thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân. Cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các chi hội đoàn thể tổ dân phố 14.

Đồng chí Nguyễn Đình Giáp - Chủ tịch Hội CCB - Phó Ban chỉ đạo thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân phường công bố quyết định thành lập câu lạc bộ và trao Quyết định cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu quân nhân Tổ dân phố 14. Câu lạc bộ cựu quân nhân là một tổ chức quần chúng tập hợp các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ, phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Tập hợp, đoàn kết động viên các quân nhân rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức văn hóa khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tổ chức chăm lo giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ quân dự bị động viên, tham gia lực lượng dân quân tự vệ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cựu quân nhân tương trợ giúp đỡ, động viên thăm hỏi lẫn nhau trong cuộc sống đời thường. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu quân nhân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho cựu quân nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Đảng Ủy viên -  Phó chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ Đạo vận động thành lập Câu lạc bộ cựu quân nhân phường đã nhấn mạnh mục đích hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở các Tổ dân phố nhằm tăng thêm đội ngũ những người giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội, góp phần vào việc nâng cao tổ chức các hoạt động quần chúng, đồng thời thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nói chung, góp sức cùng xây dựng phường Đức Giang ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đinh Văn Dục - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thay mặt Ban chủ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, Hội Cựu chiến binh phường và thông qua quy ước hoạt động của Câu lạc bộ cựu quân nhân tổ 14. Theo đó, hoạt động của câu lạc bộ cựu quân nhân đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự hướng dẫn của ban vận động thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân phường để câu lạc bộ hoạt động đúng hướng có hiệu quả. Hội CCB – Ban chỉ huy quân sự - đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên quân tâm, tuyên truyền, động viên anh chị em cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ. Câu lạc bộ cựu quân nhân là một tổ chức quần chúng mang tính chất xã hội, tình nghĩa trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính. Nguồn kinh phí hoạt động dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên Cựu quân nhân và bằng các nguồn thu từ lao động công ích, bằng sự ủng hộ của chính quyền, cơ quan, đoàn thể, nhà doanh nghiệp.

Chế độ sinh hoạt học tập: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cựu quân nhân 3 tháng sinh hoạt 1 lần. Câu lạc bộ cựu quân nhân 6 tháng sinh hoạt một lần vào ngày 30/4 và 22/12 hàng năm (Có thể thay trước 1 – 2 ngày). Ban chủ nhiệm câu lạc bộ chuẩn bị nội dung và duy trì câu lạc bộ sinh hoạt. Chế độ học tập, nghe thới sự theo sự chỉ đạo của Hội CCB, ban chỉ huy quân sự, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp trên và của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Một số hình ảnh tại Lễ thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Tổ dân phố 14: