Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường tổ chức hội nghị phản biện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 23/06/2020 | 14:18  | Lượt xem: 79

Thực hiện chương trình Kế hoạch công tác năm 2020, chiều ngày 22/6/2020, UB MTTQ phường đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường Đức Giang; dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND phường Đức Giang

Dự Hội nghị có đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường cùng các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực MTTQ phường, Ủy viên Ủy ban MTTQ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí Trưởng các ban ngành đoàn thể phường và Trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư.

Trước khi tổ chức hội nghị, Để đảm bảo đại biểu có thời gian nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế tại địa phương và ý kiến phản biện có chất lượng. Ban thường trực MTTQ phường đã chuyển  tài liệu đến tất cả các ban ngành, đoàn thể, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu phản biện. Tại hội nghị đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường đã quán triệt mục đích yêu cầu và báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện, đồng thời gợi ý những nội dung trọng tâm cần góp ý, phản biện tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hồng Quảng - Phó chủ tịch MTTQ thông qua dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cử UBND phường  và nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND phường Đức Giang đã có 9 ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thực báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường Đức Giang, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND phường Đức Giang, xong cũng một số ý kiến đóng góp, phản biện sâu vào các nội dung của bản dự thảo báo cáo như: Bố cục, nội dung của báo cáo. Phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sau  hơn 2 tiếng làm việc với tinh thần thẳng thắn, khách quan. Hội nghị phản biện xã hội của UBMTTQ phường và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đã thành công tốt đẹp./.