Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Mặt trận tổ quốc phường tổ chức giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường
Ngày đăng 26/10/2019 | 14:50  | Lượt xem: 269

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-MTTQ ngày 06/9/2019 của Ban thường trực MTTQ phường, ngày 23/10/2019 Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức buổi giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường giai đoạn từ 01/01/2019-01/10/2019.

Chủ trì buổi giám sát có đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường và các đồng chí trong đoàn giám sát; lãnh đạo UBND phường có đồng chí Cồ Văn Huế - PCT UBND phường, các đồng chí trong tổ quản lý TTXD phường, cán bộ Địa chính phường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự, không để người dân xây dựng không phép, trái phép, sai phép trên địa bàn, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác giám sát trong hoạt động đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát công quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Từ đầu năm 2019 đến nay. Thông qua công tác Thường trực MTTQ  phường đã phát hiện những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng để yêu cầu UBND phường có những biện pháp khắc phục, nêu cao ý thức của người dân trong việc thực hiện xin phép trước khi xây dựng, người dân xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch, mốc giới theo quy định. Trong thời gian hơn một tháng đoàn giám sát cũng đã nghiên cứu các tài liệu văn bản quy phạm hiện hành về quản lý  TTXD, đi từng địa bàn kiểm tra từng công trình xây dựng, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở để qua đó nắm được các tồn tại, bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí phó chủ tịch phường tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát

Cùng với tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, MTTQ phường còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ giữa thường trực MTTQ phường với các đồng chí Trưởng ban Công tác mặt trận, thanh tra nhân dân tại các địa bàn để nắm bắt việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xây dựng.

 Qua cuộc giám sát về công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị, thường trực MTTQ phường đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý TTXD đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Thông qua giám sát, thường trực MTTQ phường cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, công tác quản lý trật tự xây dựng còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức và nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng vi phạm  trật tự xây dựng, xây dựng sai phép. Nguyên nhân là do công tác quy hoạch trên địa bàn còn nhiều bất cập, đặc biệt là quy hoạch treo nên nhiều khu vực tình trạng nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được cấp phép xây dựng, một phần cán bộ quản lý địa bàn còn chưa sâu sát dẫn đến tình trạng người dân lợi dụng ngày nghỉ đêm tối để tổ chức thi công xây dựng trái phép, khi phát hiện vi phạm còn chưa xử lý nghiêm.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát phát biểu ý kiến với hội nghị 

Tuy nhiên, công tác quản lý đô thị trên địa bàn có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, vẫn còn xảy ra những vi phạm trong trật tự xây dựng đô thị dẫn đến việc xử lý gặp khó khăn, phức tạp... Chính vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, vai trò giám sát của MTTQ phường trên lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị là hết sức cần thiết, đòi hỏi phải được tăng cường và phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa, Tiếp tục kiến nghị Quận có giải pháp đối với công tác cải tạo, xây dựng các nhà ở của nhân dân đã xuống cấp nằm trong vùng quy hoạch. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nhiệm vụ phát triển đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đô thị..., MTTQ phường Đức Giang sẽ chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó chú trọng tăng cường giám sát công tác quản lý TTXD đô thị, quản lý các dự án trên địa bàn; phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện từng lĩnh vực cụ thể. Đi liền với đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, nhằm giữ vững kỷ luật hành chính, tạo niềm tin trong nhân dân và cử tri.

Một số hình ảnh giám sát tại hiện trường: 

Kiểm tra tại tổ 15

 

Kiểm tra tại tổ 22
Kiểm tra tại tổ 5
Kiểm tra tại tổ 3