Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Đức Giang tổ chức triển khai công tác giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú.
Ngày đăng 18/09/2019 | 15:14  | Lượt xem: 155

Thực hiện Hướng dẫn số 60/HD – MTTQ – BTT ngày 26/4/2018 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Sáng ngày 13/09/2019 Ủy ban MTTQ phường Đức Giang tổ chức buổi hội nghị triển khai công tác giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú năm 2019. Đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt  chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí thường trực UBND, MTTQ phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường triển khai Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà nội “Hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp” và Thông tri số 20-TT/QU ngày 16/8/2019 về tăng cường các biện pháp chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trên địa bàn quận Long Biên. Trong những năm qua việc giám sát Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của MTTQ phường đã đạt được những kết quả nhất định. Nhìn chung các đồng chí cán bộ, Đảng viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 vẫn còn những hạn chế: Một bộ phận chưa nhận thức được mình chịu sự giám sát của nhân dân thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương; chưa có hình thức giới thiệu cán bộ, công chức về địa phương để MTTQ giám sát.

Việc thực hiện giám sát hành vi không trung thực trong kê khai tài sản (theo Điều 8 Quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”) không thực hiện được, do cán bộ, công chức, đảng viên chỉ kê khai và công khai nơi công tác, làm việc, người dân không thể phát hiện hay kiến nghị xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Việc giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên, đang cư trú trên địa bàn khu phố, ấp nhưng làm việc ở nơi khác chưa thực hiện được, vì MTTQ phường, xã, thị trấn không nắm được danh sách, cơ quan, đơn vị làm việc của những đối tượng này, khó tiếp cận để giám sát.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ MTTQ, đoàn thể và nhân dân chưa thực sự quan tâm đến công tác giám sát hoặc có tư tưởng ngại đụng chạm, e dè, nể nang. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực một số thành viên ban công tác mặt trận khu phố, ấp không đồng đều nên việc thực hiện giám sát còn hạn chế.

Cũng tại hội nghị đã có một số ý kiến trao đổi thảo luận tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt các nội dung nhận xét theo hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch MTTQ phường đề nghị các Ban CTMT phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và nhận xét cán bộ, Đảng viên tại nơi cư trú, cần nắm chắc tình hình đảng viên sinh sống tại địa bàn để việc giám sát đạt hiệu quả. Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng cấp ủy chi bộ tổ dân phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và nhận xét để các đồng chí cán bộ, Đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình tại nơi cư trú. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đến nhân dân và quá trình thực hiện giám sát cần phát huy vai trò của các tổ chức thành viên ở địa bàn dân cư; có các hình thức phù hợp để nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên và là kênh thông tin cần thiết để Chi ủy chi bộ làm cơ sở đánh giá cán bộ, Đảng viên hàng năm.