Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ phường phối hợp Tổ dân phố 27 tổ chức hộ trợ người nghèo trên địa bàn phường.
Ngày đăng 16/09/2019 | 18:37  | Lượt xem: 111

Sáng ngày 16/9/2019 Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với tổ dân phố 27 tổ chức đoàn thăm tặng quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn.

Qua công tác rà soát nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn phường của các Ban công tác mặt trận phường, tại tổ dân phố số 27 có một số hộ nghèo có cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh éo le. Ban thường trực Mặt trận tổ quốc phường đã kịp thời vận động và phối hợp với Ban lãnh đạo tổ dân phố số 27 tổ chức thăm tặng quà đối với 02 trường hợp, mỗi hộ là 600.000đ và 10 kg gạo từ nguồn kinh phí do Tổ dân phố và cá nhân bà Bùi Thị Hùng - Trưởng Ban CTMT đóng góp. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Huy Sơn - PCT UBMTTQ  phường, Lãnh đạo tổ dân phố số 27, nhà tài trợ.

Trong thời gian tới Ban thường trực Mặt trận tổ quốc phường sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các mạnh thường quân trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, công khai trong các hoạt động giảm nghèo. Đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội khác để đầu tư cho chương trình giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh công xã hội hoá, tranh thủ các nguồn vận động nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các chính sách giảm nghèo. Qua đó, đời sống, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện, từng bước nâng lên làm giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn phường.

Thăm và tặng quà bà Lan - C10 -  Khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27  

Thăm và tặng quà bà Tý - số 102 - C12 Khu tập thể Thượng Thanh, tổ 27