Hoạt động khối chính quyền

Thông báo công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan tổ chức cá nhân về chỉ giới đường đỏ dự án; Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường 30m đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên.
Ngày đăng 12/12/2022 | 16:33  | Lượt xem: 140

Thực hiện văn bản số 647/QLDATXD ngày 25/11/2022 của ban dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan tổ chức cá nhân về chỉ giới đường đỏ dự án; Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường 30m đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên.

UBND Phường Đức Giang thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến bản vẽ chỉ giới đường đỏ dự án Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường 30m đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên.

Địa điểm công khai:

- Tại trụ sở UBND Phường Đức Giang

- Trụ sở nhà văn hóa TDP số 19, 20

- Tại trang Web của UBND phường Đức Giang ( http://ducgiang.longbien.gov.vn)

Thời gian niêm yết công khai từ ngày 30/11/2022-30/12/2022

Trong thời gian công khai các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến tham gia đóng góp về phương án, ranh giưới của dự án thì đóng góp theo hình thức:

- Tại hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư , tổ chức tại trụ sở UBND phường

- Qua trang wed của UBND Quận long Biên ( http://longbien.gov.vn)

- Ban QLDADDTXD Quận Long Biên( địa chỉ số 03 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, số điện thoại 02436502078- 02436502079; Fax: 0243.6502080)

-Gửi phiếu ý kiến đến UBND phường qua bộ phận Địa chính phường để tổng hợp báo cáo

UBND phường Đức Giang thông báo để tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân và toàn thể nhân dân được biết