Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội
Ngày đăng 06/07/2022 | 08:45  | Lượt xem: 97

Đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư TT Đảng ủy, đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch UBMTTQ, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, TT UBND - UBMTTQ, Trưởng,  các ngành đoàn thể CT-XH, các đồng chí cán bộ công chức, LĐHĐ; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường đã báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội tại thành phố Hà Nội của UBND phường Đức Giang. Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 97/2019/QL14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về Thí điểm tổ chức, chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội", Thành ủy ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, Quận ủy ban hành thông tri số 03-TT/QU 22/4/2021 về triển khai thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị, Đảng ủy phường ban hành 01 nghị quyết, 01 kế hoạch, UBND phường đã ban hành 04 văn bản thực hiện điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. UBND phường thực hiện Quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các công chức, người lao động tại phường theo đúng quy định tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP. Nhiệm vụ của từng đồng chí được quy định cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm, không chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thuận lợi cho việc đánh giá công việc, đánh giá công chức hằng tháng. Việc thực hiện theo chính quyền đô thị đã phát huy được ưu điểm của chế độ làm việc thủ trưởng, phù hợp với đề án vai trò, vị trí việc làm, tăng tính chịu trách nhiệm một cách trực tiếp, được trao quyền, từ đây cho thấy trách nhiệm giải trình về mặt chính trị và mặt hành chính được nâng cao. Cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc theo quy chế và việc chấp hành quy chế được gắn với tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng và tiêu chí chuyên nghiệp hằng quý. Qua thí điểm cho thấy việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân vẫn được bảo đảm, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, khắc phục trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước. Công tác quản lý, điều hành của UBND phường ổn định, thông suốt, hiệu quả; giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân. Việc ủy quyền cho công chức Tư pháp ký chứng thực bản sao từ bản chính góp phần đẩy nhanh việc giải quyết TTHC, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại các phường và giảm tải việc cho Lãnh đạo UBND phường.

Sau 01 năm triển khai thí điểm “Chính quyền đô thị” UBND phường đã tổ chức 02 buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân khi triển khai áp dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với đối thoại về cải cách thủ tục hành chính. Thời gian tổ chức 02 hội nghị đối thoại vào tháng 11/2021 và ngày 03/6/2022. Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân đã tạo điều kiện cho người dân hiểu rõ hơn về những ưu điểm khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị người dân được thuận tiện hơn trong việc liên hệ giải quyết các TTHC tại phương; ghi nhận sự đổi mới cũng như hiệu quả trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian, ít đi lại, thủ tục cụ thể, rõ ràng và đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân khi liên hệ cơ quan nhà nước để giải quyết các TTHC. Trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận của nhân góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Tại hội nghị, đã có 2 ý kiến tham luận về vài trò của MTTQ trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị và việc cử công chức sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố, phân công theo dõi tổ dân phố. Qua 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bước đầu phường Đức Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được những kết quả đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ công chức viên chức, sự đóng góp nhiệt tình, tận tâm của các tổ dân phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những thay đổi qua gần một năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Để động viên những cố gắng nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 1 năm qua, Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết: