Hoạt động khối chính quyền

Đức Giang chi trả hỗ trợ Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ngày đăng 30/04/2020 | 17:08  | Lượt xem: 88

Thực hiện Công văn số 767/UBND-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc hỗ trợ Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 30/4/2020, tại trụ sở cơ quan phường Đức Giang (Số 01 phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), UBND phường đã tổ chức chi trả hỗ trợ Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Tham dự hoạt động có đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Đảng ủy viên, PCT UBND phường. Cùng dự có các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn, các đồng chí cán bộ tổ dân phố và đại diện Người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận hỗ trợ.

Đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp khó lường và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam và trực tiếp ảnh hưởng tới việc làm, sinh kế và thu nhập của người dân. Do ảnh hưởng của đại dịch nhiều người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. Nhằm đảm bảo cuộc sống an sinh, sinh kế cho người dân, đảm bảo mức sống tối thiểu cho nhân dân người lao động trong quá trình dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để cụ thể hóa về điều kiện và quy trình thủ tục nhận hỗ trợ của các đối tượng được hỗ trợ.

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó:

* Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng gồm:

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng);

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020).

* Mức hỗ trợ là 250.000 đồng/người/tháng gồm:

Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

* Thời gian hỗ trợ: 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và thực hiện trả 01 lần, hoàn thành việc chi trả trước ngày 08/5/2020

Một số hình ảnh hoạt động của phường Đức Giang: