Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức giao ban Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tháng 12 năm 2020
Ngày đăng 04/12/2020 | 18:01  | Lượt xem: 145

Chiều ngày 04/12/2020, tại phòng họp số 305, UBND phường Đức Giang tổ chức họp giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, đánh giá kết quả thực hiện công tác năm, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Chủ trì hội nghị đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo, dự đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư thường trực đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - Cán bộ công nghệ thông tin, thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính, 03 mô hình: mô hình cơ quan điện tử, mô hình tiếp dân và giải quyết đơn thư, mô hình một cửa thân thiện, gần dân; báo cáo tóm tắt các kết đạt được năm 2020, chủ yếu đưa ra các tồn tại mà các bộ phận chuyên môn trong thời gian qua thực hiện chưa tốt như: việc chưa thường xuyên tổ chức họp giao ban cập nhật thông báo kết luận của BCĐ, việc cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả, thực hiện cập nhật, định hướng, đánh giá kết quả viết tin bài chưa đầy đủ.

Sau khi nghe bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả đạt được đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và các bộ phận chuyên môn nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện các mô hình Cải cách hành chính trong thực hiện chỉ số PAPI, SIPAS.

- Giao Bộ phận tham mưu kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ quận giao, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu CCHC chưa hoàn thành.

Giao 02 đồng chí PCT phụ trách 2 khối thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ công chức hàng tháng; Kiểm soát, đôn đốc các bộ phận khắc phục các tồn tại xong trước ngày 15/12/2020. Tập trung xây dựng các kế hoạch triển khai CCHC, mô hình cơ quan điện tử theo biểu ngay với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và định kỳ kiểm đếm kết quả đạt được theo tháng, quý, để đưa ra các giải pháp kịp thời những điểm còn tồn tại. Đồng thời rút kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính; Mô hình cơ quan điện tử của phường năm 2021.