Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Cải cách hành chính
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:54  | Lượt xem: 313

Chiều ngày 08/10/2020 tại phòng họp 305, phường Đức Giang tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Cải cách hành chính khắc phục các nội dung tồn tại sau kiểm tra công vụ

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, thư ký thường trực Ban chỉ đạo phường báo cáo các nội dung liên quan đến những nội dung cơ bản đến việc Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử cần chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm mô hình cơ quan điện tử, mô hình tiếp dân, mô hình Một cửa thân thiện, gần dân và các nội dung còn tồn tại sau kiểm tra công vụ cần phải khắc phục.

Các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị nhất trí với các nội dung đồng chí Ngọc đã báo cáo để cùng với bộ phận chuyên môn tiếp tục hoàn thiện, khắc phục các nội dung đã được chỉ ra.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Cải cách hành chính phường kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm:

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Cải cách hành chính phường, kịp thời tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung cao độ hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm các mô hình Cơ quan điện tử, Tiếp dân, Một cửa thân thiện, gần dân vào tháng 11 sắp tới.

Nghiêm túc thực hiện các nhóm việc đã được chỉ ra trong Thông báo số 404/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND phường Đức Giang về việc phân công khắc phục các nội dung tồn tại sau kiểm tra công vụ đợt III/2020 trong lĩnh vực:

- Công tác quản lý TTXD tại phường

- Công tác chỉ đạo, điều hành

- Công tác kỷ cương hành chính

- Thực hiện Kết luận 316

- Công tác CNTT thực hiện các mô hình.