Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức họp giao ban Cơ quan tháng 7/2020
Ngày đăng 31/07/2020 | 18:02  | Lượt xem: 463

Chiều ngày 30/7/2020 tại phòng họp 305, phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan, đánh giá thực hiện kết quả tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành, đoàn thể và CBCCVC, LĐHĐ cơ quan phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương trong tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.

Các ý kiến tại hội nghị nhất trí với kết quả đã nêu trong Báo cáo đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND, Thủ trưởng Cơ quan phường kết luận:

* Giao đ/c Huế – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tập trung thu thuế theo phương án, tháo gỡ sai sót, vướng mắc trong sổ bộ thuế.

Về Công tác Quản lý đất đai: Thiết lập hồ sơ theo hướng dẫn của Phòng TNMT đối với các trường hợp vi phạm theo Kết luận 316 của Sở TNMT.

Về Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường: Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường thực hiện theo kế hoạch 150/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND quận, đặc biệt trên tuyến đường Trường Lâm. Đặt lịch làm việc với các TDP, công ty cây xanh để chặt, xử lý cây xanh trong mùa mưa bão.

Về Công tác Giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản: Bộ phận Địa chính tham mưu thông báo xử lý, giải tỏa các hộ kinh doanh, trả mặt bằng sạch trước ngày khởi công cải tạo đình Ô Cách.

Về Công tác TTXD: Thiết lập hồ sơ, quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Về công tác PCCC, PCTT: Bộ phận TCKT tham mưu kinh phí thực hiện phương án tổ chức diễn tập phòng cháy trong ngõ nhỏ và cơ sở vật chất cho công tác PCTT.

* Giao đ/c Thuần – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Công tác CCHC: Các bộ phận chuyên môn thực hiện báo cáo Papi, Sipas xong trước 17h ngày 31/7/2020. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính.

Công tác Văn thư lưu trữ: Các bộ phận chuyên môn thực hiện đưa tài liệu vào lưu trữ cơ quan đúng quy định trước ngày 08/8/2020.