Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Ngày đăng 28/07/2020 | 16:46  | Lượt xem: 261

Sáng ngày 28/7/2020 tại trung tâm văn hóa phường, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Đức Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, 4 mở rộng trên địa bàn phường Đức Giang năm 2020.

Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung, đồng chí: Đại tá Đào Văn Đệ - Giảng viên khoa lịch sử Đảng, học viện chính trị; dự Khai mạc có đồng chí Trung tá –Tạ Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Long Biên; đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lương Hồng Điệp  - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường, các đồng chí trợ lý Ban CHQS quận Long Biên, các đồng chí trong Ban thường vụ, thư­ờng trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành, đoàn thể ph­ường và 80 đồng chí học viên.

Đ/c Nguyễn Thị Thuần-PCT UBND- Chủ tịch HĐ GDQP&AN khai mạc lớp học.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN phường khai mạc lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4, 4 mở rộng năm 2020. Thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông báo thời sự, chính trị, quân sự và tình hình biển, đảo Việt Nam.

Đ/c Trung tá – Tạ Văn Hải, Phó Chỉ huy đội viên Ban CHQS quận Long Biên quán triệt nội dung lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trung tá – Tạ Văn Hải, Phó Chỉ huy đội viên Ban CHQS quận Long Biên nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. Trong thời gian học, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đặc biệt xung quanh chủ quyền biển đảo tại biển đông hiện nay và các biện pháp phòng chống ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua học tập tích cực nghiên cứu nắm chắc nội dung cơ bản, nâng cao nhận thức, biết vận dụng kiến thức đã học vào việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Trong học tập, nghiên cứu vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn, đối chiếu, so sánh phát hiện đề xuất những vấn đề chưa hợp lý cần giải quyết, góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN.

Toàn cảnh  lớp học.

Ngay sau Lễ khai mạc, đồng chí: Đại tá Đào Văn Đệ - Giảng viên khoa lịch sử Đảng, học viện chính trị đã truyền đạt chuyên đề đầu tiên đến các học viên. Sau khi hoàn thành khóa học (từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020), các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận./.