Hoạt động khối chính quyền

Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức ngày gia đình Việt nam 28/6/2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 14:52  | Lượt xem: 89

Sáng ngày 19/6/2020, tại hội trường trung tâm văn hóa thể thao phường. Ủy ban nhân dân phường Đức Giang tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, sơ kết công tác văn hóa thông tin, công tác cải cách hành chính và đối thoại việc công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

Dự có đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư Thường trực đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể của phường, Đại biểu tổ dân phố có các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và 54 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 5890 hộ gia đình văn hóa năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần báo cáo công tác gia đình năm 2020

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó chủ tịch UBND đọc diễn văn kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam. Trong bài diễn văn đồng chí đã nhấn mạnh chủ đề ngày  Gia đình Việt Nam 28/6/2020 là “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc. Tôn vinh, biểu dương, động viên các Gia đình văn hóa. Thông qua việc tổ chức các hoạt động để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ quận tới cơ sở nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Gia đình trong quá trình đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”. Và đồng chí cũng ghi nhận những thành tích của 5890 hộ gia đình văn hóa, nhất là các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực như gia đình hiếu học, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình chữ thập đỏ, gia đình tứ đại đồng đường, gia đình chăm sóc người cao tuổi tốt, gia đình làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhất là các trẻ em bị tàn tật, gia đình khó khăn, được Đảng và chính quyền quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công tác chăm sóc trẻ em.

Về công tác cải cách hành chính đồng chí báo cáo trong những năm qua UBND phường đã kịp thời triển khai hệ thống các văn bản có liên quan đến thực hiện CCHC, kỷ cương hành chính năm 2020 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ của phường; cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2020 hầu hết các nội dung công việc đều hoàn thành theo tiến độ kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn tình trạng có công việc bị chậm tiến độ. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mô hình bộ phận một phận một cửa thân thiện, gần dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của phường đạt hiệu quả hơn, tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính; từ đó giảm được thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân. Đặc biệt là từ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của phường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa trong việc hướng dẫn công dân thực hiện giao dịch giải quyết TTHC giảm thời gian, chi phí cho người dân, tạo môi trường thân thiện giữa người dân với cán bộ, công chức phường.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, nề nếp; có sáng kiến, sáng tạo trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm của CBCC được nhân dân đánh giá cao.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Long - Bí thư thường trực phường phát biểu đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác Gia đình của UBND phường và các Tổ dân phố. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh vai trò của Gia đình trong xã hội và ghi nhận những thành tích mà các gia đình trên toàn phường đã được. Và đồng chí cũng chỉ đạo đối với công tác gia đình hiện nay còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành phải làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, thiết lập các thiết chế về văn hoá gia đình. Về chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, chăm sóc và gia đình nuôi dạy con cái, Đây là những mối lo chung của lãnh đạo chính quyền địa phương và xã hội. Là các bậc cha mẹ làm sao làm tròn các chức năng vốn có của mình đối với gia đình và xã hội. Làm tốt công tác gia đình cũng là  một trong những nội dung trọng tâm của phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2020 của địa phương.

Đồng chí Vũ Hoàng Long - PBTTT phát biểu tại hội nghị

Kết thúc buổi gặp mặt các đồng chí đã tặng thưởng 54 hộ gia đình văn hóa xuất sắc đại diện cho 5890 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị