Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức thẩm định báo cáo trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri tại Hội nghị Đại biểu HĐND Phường Tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8- HĐND Phường khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 05/12/2019 | 18:28  | Lượt xem: 278

Ngày 04/12/2019 tại Phòng họp 305, HĐND phường Đức Giang tổ chức thẩm định báo cáo trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri tại Hội nghị Đại biểu HĐND Phường Tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8- HĐND Phường khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Dự thảo báo cáo phát triển KTXH phường năm 2019

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU phường cùng các đồng chí thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND – MTTQ, trưởng các đoàn thể, các đồng chí công chức chuyên môn.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung trên cơ sở dự thảo 9 báo cáo trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri tại Hội nghị Đại biểu HĐND Phường Tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8- HĐND Phường khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Văn phòng HĐND&UBND phường dự thảo trên cơ sở trả lời của các bộ phận chuyên môn. Theo đó, có tổng số 55 ý kiến,  trong đó:

+ Công tác thu ngân sách: 1 ý kiến

+ Công tác quản lý TTXD,TTĐT, VSMT:  31 ý kiến

+ Thực hiện các dự án đầu tư - GPMB: 9 ý kiến

+ Quản lý đất đai - cấp GCN: 9 ý kiến

+ Công tác khác: 5 ý kiến

Những nội dung trả lời đã được các đồng chí lãnh đạo thẩm định, cho ý kiến chi tiết, đây là tiền đề để các bộ phận chuyên môn phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND hoàn thiện để báo cáo với cử tri tại 9 tổ hội đồng trong thời gian tới.

Ngoài ra, hội nghị tiến hành thẩm định Dự thảo báo cáo phát triển KTXH phường năm 2019. Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2021. Quận tiếp tục thực hiện chủ đề năm: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với nhiều nội dung mới. Phường Đức Giang triển khai thực hiện chủ đề:“Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” với mục tiêu và quyết tâm cao;

Với sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị phường; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP đã đạt được những kết quả quan trọng.

Năm 2019, phường Đức Giang đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó Chỉ tiêu cấp GCN QSDĐ vượt 147%; chỉ tiêu giảm nghèo vượt 125% (so với chỉ tiêu pháp lệnh); công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực và hiệu quả; Trạm y tế duy trì hoạt động chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và điểm tiến tiến về y học cổ truyển; Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và khống chế kịp thời. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững và tuyệt đối an toàn; Triển khai tích cực các nội dung về năm trật tự và văn minh đô thị; sự nghiệp văn hóa, giáo dục tiếp tục phát triển; Công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc tạo ra nhiều thay đổi, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hoàn thành sớm và vượt cao so với kế hoạch: cấp được 206/140 GCNQSD đất (lần đầu) đạt 147% kế hoạch, số hộ dân cư thoát nghèo đạt 10/8 hộ đạt 125% kế hoạch quận giao, chỉ tiêu cai nghiện là 26/22 đạt 118,2%. Số hộ đạt gia đình văn hoá 5643/6185 đạt 91,2 % vượt so với kế hoạch là 0,3%. Số TDP đạt TDP văn hóa là 19/23 đạt 82,6% tăng 17% so kế hoạch.

Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt; triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo của quận, Đảng ủy; phát huy sức mạnh tập thể từng Thành viên UBND phường gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Góp phần thực hiện tốt Năm chủ đề “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”  của Thành phố và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Kết quả thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân. Những bất cập về quản lý đô thị từng bước được giải quyết, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện; môi trường sống của các cộng đồng dân cư trên địa bàn ngày càng được đảm bảo.

Đề án án “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và TDP trên địa bàn quận Long Biên”; sáp nhập TDP trên địa bàn quận theo Thông tư số 14/2018/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và được cán bộ, nhân dân hiểu và ủng hộ.

Hoạt động khối văn hóa – xã hội duy trì nề nếp, hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2019 UBND phường Đức Giang được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai phần mềm Một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp” theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Việc triển khai các nội dung thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 được thực hiện hiệu quả.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn; phạm pháp hình sự được kiềm chế, làm giảm. Công tác tuyển quân, diễn tập chiến đấu và tập huấn được nâng cao, đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng.

Ngoài những thành tích đạt được, phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa xử lý triệt để được vi phạm trật tự đô thị tại địa chỉ số 48 và 330 Ngô Gia Tự. Xung quanh khu vực chợ Diêm Gỗ, nhiều hộ kinh doanh tràn ra các ngõ ngách gây mất trật tự đô thị, sau khi bán hàng xả rác gây mất vệ sinh môi trường: Ngõ 422 và cuối ngõ 446 Ngô Gia Tự. Tiến độ thực hiện công tác GPMB ở một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 chưa cao do: Một số chỉ tiêu chưa đạt như lệ phí trước bạ nhà đất ước thu 2 tỷ 601 triệu đồng/3 tỷ 900 triệu đồng đạt 66% do phường không có các dự án xây dựng mới nguồn thu chủ yếu từ các giao dịch chuyển nhượng GCNQSDĐ vì vậy nguồn thu không đủ theo chỉ tiêu giao. Tiến độ xử lý các vi phạm về đất đai theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường còn chậm.