Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tháng 11/2019
Ngày đăng 07/11/2019 | 15:15  | Lượt xem: 233

Sáng ngày 07/11/2019 tại phòng họp 305, UBND phường Đức Giang tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tháng 11/2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phường, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm của phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thắng Sơn - Trưởng trạm Y tế phường báo cáo kết quả thanh tra ATTP tháng 10. Thực hiện kế hoạch 198/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND phường: thanh tra 14 cơ sở, các cơ sở được thanh tra ATTP đều là hộ kinh doanh, Đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP do UBND phường thành lập đã tiến hành thanh tra tại: 05 cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống với quy mô cửa hàng ăn uống, 02 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; 06 cơ sở kinh doanh thực phẩm ( 06 cơ sở kinh doanh thịt) trên địa bàn phường Đức Giang.

* Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:

- Các cơ sở đều có bản cam kết đảm bảo ATTP do UBND phường cấp. Còn thời hạn sử dụng, kinh doanh đúng địa chỉ.

- Chủ cơ sở và người lao động tại các cơ sở đã được cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP hoặc có xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở. Chủ cơ sở và người lao động đều có giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền khám và cấp, còn hạn sử dụng trong thời gian 12 tháng.

* Điều kiện ATTP:

- Điều kiện vệ sinh với cơ sở:

+ Các cơ sở đảm bảo vệ sinh về: địa điểm, môi trường; khu vực ăn uống và bán hàng cho khách; tường xung quanh khu vực chế biến; hệ thống cấp nước, xử lý chất thải, khu vực bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh…

+ 14/14 cơ sở có cống rãnh thoát nước không bị ứ đọng, đảm bảo sạch sẽ.

+ 13/14 cơ sở đảm bảo yêu cầu về: phường tiện khử trùng và rửa tay; quần áo bảo hộ lao động, thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến và bày bán thực phẩm, dụng cụ chứa đựng rác thải… (01 cơ sở dịch vụ ăn uống bày bán chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh).

+ 14/14 cơ sở đảm bảo về phòng chống côn trùng động vật xâm hại xâm nhập.

- Điều kiện về con người: 14/14 cơ sở có nhân viên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nắm được kiến thức về ATTP, không có biểu hiện mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Nguyên liệu, nguồn gốc thực phẩm:

+ 14/14 cơ sở có hợp đồng mua bán hoặc sổ ghi chép giao nhận thực phẩm để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, sử dụng nước sạch chế biến.

+ Test nhanh formon đạt 1/1 đối với: bánh phở; hàn the 1/1 với bún; tinh bột đạt 18/23.

+ 7/7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đương phố đã công khai danh mục nguồn gốc thực phẩm và bản cam kết ATTP tới khách hàng.

* Hạn chế, sai phạm của đối tượng thanh tra: không

Tại hội nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo cơ bản đồng tình với kết quả công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn phường, đồng thời cho ý kiến và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phường đề nghị các thành viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trạm y tế phường tham mưu UBND xây dựng lịch tranh tra ATTP với đủ các thành phần, cụ thể có sự tham dự của đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, trưởng ban chỉ đạo ATTP, đồng chí Cồ Văn Huế - Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế đô thị, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội, công an phường, tổ trưởng dân phố và trưởng các đoàn thể. Bố trí cán bộ, viên chức thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định của UBND. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành ATTP định kỳ báo cáo hàng tháng và đột xuất về UBND và phòng y tế quận Long Biên.

- Lập biên bản tạm giữ hồ sơ, tài liệu bảo đảm xử phạt nghiêm khi đoàn tiến hành thanh tra ATTP.

- Giao đồng chí Huế - PCT UBND phường rà soát các biểu chỉ tiêu quạn giao về thanh tra ATTP lĩnh vực công thương để đảm bảo yêu cầu công việc.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND phường tham mưu văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP.

- Đài truyền thanh phường thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về các vi phạm của các cơ sở và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- MTTQ và các đoàn thể phối hợp với UBND phường tuyên truyền vận động các cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP.