Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất khu tập thể 2 tầng Thượng Thanh, tổ 26, 27
Ngày đăng 15/10/2019 | 15:22  | Lượt xem: 248

Sáng ngày 11/10/2019 tại Nhà văn hóa tổ 26+27,UBND phường Đức Giang phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể phường tổ chức lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân các nhà tập thể B2, B3, C2, C3, C4 thuộc khu tập thể 2 tầng Thượng Thanh có đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh.

Dự hội nghị có đồng chí Cồ Văn Huế - PCT UBND phường, cán bộ địa chính xây dựng phường, lãnh đạo tổ dân phố 26+27 cùng toàn thể các hộ dân có liên quan đến dự án. Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh liên quan đến 56 hộ gia đình, cá nhân các dãy nhà B2, B3, C2, C3, C4 thuộc khu tập thể 2 tầng Thượng Thanh. Phần diện tích nằm trong chỉ giới GPMB của các hộ gia đình, cá nhân là phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các hộ sử dụng đất không có các giấy tờ chứng minh được về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.

Để có cơ sở để xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ. UBND phường phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể của phường tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân. 

Người dân tổ 26, 27 tham gia ý kiến về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất

Sau khi nghe đại diện UBND nêu mục đích, yêu cầu các ông (bà) đại diện khu dân cư tổ 26, 27 đã phát biểu những ý kiến, đóng góp về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án.

UBND phường đã ghi nhận ý kiến của các ông (bà) đại diện khu dân cư bằng biên bản và tổng hợp báo cáo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét giải quyết theo quy định.