Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức hướng dẫn nhập dữ liệu phần mềm phổ cập giáo dục năm 2019.
Ngày đăng 13/09/2019 | 11:54  | Lượt xem: 127

Chiều ngày 12/9/2019 tại phòng họp số 305, Phường Đức Giang tổ chức hướng dẫn nhập dữ liệu phần mềm phổ cập giáo dục năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND, các đồng chí trong Ban chỉ đạo chống mù chữ - Phổ cập giáo dục phường, các cộng tác viên viên điều tra phổ cập trên địa bàn phường Đức Giang.

Tại buổi họp đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường nêu rõ mục đích, yêu cầu  của kế hoạch số điều tra, nhập phần mềm phổ cập năm 2019. Đồng chí chỉ rõ việc điều tra cần quan tâm đến phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGD MN) nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.  Nâng cao chất lượng PCGD tiểu học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ giáo viên tiểu học, phấn đấu giữ vững chuẩn phổ cập tiểu học mức độ III theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Củng cố chất lượng PCGD trung học cơ sở (THCS), thực hiện duy trì phổ cập THCS đạt PCGD mức độ III. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ mức độ II theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với hai nội dung trong kế hoạch điều tra là công tác phổ cập giáo dục và công tác xóa mù chữ trên địa bàn.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xoay - Công chức VHXH hướng dẫn các đồng chí cách nhập dữ liệu vào phần mềm đảm bảo các thông tin chính xác từ phần mềm, phiếu điều tra, và thời gian tiến độ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường phân công nhiệm vụ các thành viên của ban chỉ đạo, nhất là các cộng tác viên, điều tra viên của các nhà trường và yêu cầu các trường nhập các tổ theo phân khu: Trường mầm non Hoa Sen nhập dữ liệu tổ dân phố ( 1.3.17a.17B); Trường tiểu học Đức Giang tổ ( 18,19,20,26); Trường THCS Đức Giang nhập tổ 21.22.27; Trường MN Đức Giang nhập tổ ( 5.6.7.8); Trường Tiểu học Ngô Gia Tự nhập tổ (9.10.11.12); Trường THCS Ngô Gia Tự nhập tổ (13, 14,  15, 16). Và tổng hợp các kết quả thực hiện như:  Tổng hợp tình hình số liệu XMC, kết quả XMC, Thống kê số người mù chữ trong các độ tuổi, Thống kê danh sách người mù chữ, Thống kê hiện trạng người mù chữ mức độ 1, Thống kê hiện trạng người mù chữ mức độ 2,  Thống kê kết quả học XMC mức độ 1, Thống kê kết quả học XMC mức độ 2 (các biểu thống kê đều do Trưởng ban chỉ đạo phường ký).. Quyết định kiện toàn BCĐ XMC-PCGD. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, danh sách đoàn kiểm, biên bản tự kiểm tra PCGD, XMC của phường.