Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức tập huấn qui trình bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.
Ngày đăng 27/08/2019 | 12:29  | Lượt xem: 190

Chiều ngày 26/8/2019 tại hội trường Trung tâm văn hóa, UBND phường Đức Giang, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Đức Giang tổ chức tập huấn Nghị định số 122/2018/ NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy trình bình xét "GĐVH", "TDPVH".

Dự và là báo cáo viên hội nghị, có đồng chí Lê Thị Hương - Phó phòng văn hóa thông tin quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường, các đồng chí thường trực UBMTTQ phường, thành viên BCĐ, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương - Phó phòng văn hóa thông tin quận Long Biên triển khai các tiêu chuẩn bình xét Gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa theo nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh sau 18 năm triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lần đầu tiên Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" "Tổ dân phố văn hóa". Sự ra đời của Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ là bước cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương trọng tâm là Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nội dung Nghị định có nhiều điểm mới so với thông tư 12/2011/TT - BVHTTDL ngày 10/10/2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", " Ấp văn hóa", "bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương. Nghị định lần này quy định cụ thể danh hiệu gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa theo hướng mở. Tiêu chuẩn đạt gia đình văn hóa nêu trong Nghị định có 3 nhóm với 24 tiêu chí bao quát hết các kĩnh vực. Nghị định cũng quy dịnh cụ thể 07 nhóm trường hợp không xét tặng gia đình văn hóa mà thông tư 12/2011/TT - BVHTTDL không quy định, đây là điểm mới, cụ thể, giúp cho việc bình xét được thuận lợi, đồng thời hạn chế tối đa tính hình thức trong quá trình bình xét danh hiệu.

Tại buổi tập huấn đồng chí Lê Thị Hương - Phó phòng cũng nêu các tiêu chuẩn bình danh hiệu tổ dân phố văn hóa theo Nghị định 122 gồm 5 nhóm nội dung với 27 tiêu chí cụ thể. Hầu hết các nội dung nêu trong Nghị định được cụ thể hóa, phù hợp với các quy định hiện hành về đánh giá hộ nghèo đa chiều, mức động tiếp cận văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các tiêu chí dễ đánh giá, quan sát, dễ định lượng trong hoạt đông bình xét.

kết thúc hội nghị đồng chí yêu cầu lãnh đạo phường Đức Giang chỉ đạo sát sao, triển khai quy trình bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố theo đúng thời gian đã quy định. Chỉ đạo cán bộ chuyên mô tham mưu chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu theo quy định, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức bình xét, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các ban chỉ đạo các cấp, đồng thời là cơ sở thống nhât việc bố trí con người và vật chất để triển khai thực hiện việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.    

Đại biểu dự hội nghị