Hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Đức Giang triển khai kế hoạch Giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2018.
Ngày đăng 06/02/2018 | 15:52  | Lượt xem: 1456

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-HĐND, ngày 22/01/2018 của HĐND quận Long Biên về giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2018;Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của HĐND phường năm 2018; Chiều ngày 06/02/2018 tại phòng họp 305, Thường trực HĐND phường Đức Giang đã triển khai kế hoạch Giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường, các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể phường, cùng các đại biểu HĐND phường.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã triển khai kế hoạch Giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2018 với mục đích Qua hoạt động giám sát, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND về công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn; góp phần thực hiện tốt chủ đề của Quận năm 2018 - “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp” và chủ đề của Thành phố - “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Yêu cầu Đảm bảo sự giám sát trực tiếp, thường xuyên của các Đại biểu, các Ban HĐND phường về công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.Qua giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất điều chỉnh. Kịp thời kiến nghị các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Đối tượng giám sát; UBND phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Trong năm 2018, thường trực HĐND phường sẽ tiến hành giám sát UBND phường thông qua các hình thức cụ thể như sau: Giám sát việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác và trồng, chăm sóc các vườn hoa, cây xanh trên địa bàn. Hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện về môi trường. Hoạt động của các tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ và thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Công tác thu và quản lý sử dụng giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định 54/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Dự họp Ban chỉ đạo 197 và các cuộc họp liên quan đến công tác quản lý, thực hiện vệ sinh môi trường; thời gian theo lịch công tác tuần. Giám sát thông qua báo cáo của UBND phường và các Ban của HĐND phường, các đại biểu HĐND phường; thời gian thực hiện hàng tháng. Khảo sát thực tế trên địa bàn; thời gian thực hiện hàng tháng.

Tại hội nghị có 7 ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác giám sát quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đại biểu HĐND phường phát huy vài trò trách nhiệm, tính nêu gương chủ động giám sát tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện vệ sinh môi trường.