Hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế hội đồng nhân dân phường Đức Giang triển khai kế hoạch công tác năm 2018.
Ngày đăng 31/01/2018 | 08:39  | Lượt xem: 606

Sáng ngày 30/01/2018 tại phòng họp số 305, ban pháp chế HĐND phường Đức Giang, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt – UVTV, CT UBMTTQ, Trưởng ban pháp chế HĐND phường Đức Giang, cùng các đồng chí trong ban pháp chế.

Tại hội nghị đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Trưởng ban pháp chế triển khai kế hoạt động của ban năm 2018. Bám sát sự chỉ đạo của TT HĐND quận, HĐND phường, Ban pháp chế xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung mới, nhân dân quan tâm để giám sát, phân công rõ người, rõ việc, các nội dung hoạt động được phân theo từng quý. Quý I, ban tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động, thống nhất trong ban tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường, giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng các nhà văn hóa trên địa bàn phường, Giám sát việc thực hiện chế độ an sinh xã hội của UBND phường. Quý II, Giám sát thực hiện chế độ an sinh, tham gia tiếp xúc cử tri, trước, trong và sau kỳ họp thứ VI. Quý III, Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND trước kỳ họp thứ VI, chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thứ VI. Tham gia giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2018 vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp. Quý IV, Tham gia giám sát công tác thu thuế hoa lợi công sản, thẩm tra các loại báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND trước kỳ họp.

Tại hội nghị có 02 ý kiến phát biểu đều đồng tình, thống nhất với các nội dung mà đồng chí trưởng ban triển khai và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giám sát của ban pháp chế HĐND phường năm 2018.

Kết luận hội nghị đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Trưởng ban giao thường trực ban pháp chế căn cứ ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện kế hoạch triển khai và tập trung thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng của phường năm 2018.