Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ V – HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày đăng 11/01/2018 | 11:25  | Lượt xem: 322

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi thống nhất với UBND phường, Thường trực UBMTTQ phường về nội dung, Sáng ngày 11/01/2018 tại nhà văn hóa phường đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ V – HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có ông Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ông Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Lương Hồng Điệp – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ ịch UBND phường, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ, các đại biểu HĐND phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ chuyên môn UBND phường. Đại biểu tổ dân phố: Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận; mỗi tổ dân phố mời 03 cử tri tham dự (cử tri tham dự lần đầu).

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Lan Huyên – PCT HĐND phường báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ V – HĐND phường. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố và được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn phường, tình hình kinh tế xã hội – ANQP năm 2017 đạt được kết quả tích cực; kinh tế vẫn duy trì phát triển, thu ngân sách vượt 27% chỉ tiêu giao năm; chỉ tiêu giảm nghèo vượt 25%, an sinh xã hội được đảm bảo tốt; các chỉ tiêu khác về KTXH đều đạt và vượt;  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; triển khai tích cực các nội dung về năm trật tự và văn minh đô thị; Hoàn thành chỉ tiêu cấp GCN trước thời hạn; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; thực hiện tốt hoạt động của bộ phận một cửa chuẩn, mô hình cơ quan điện tử, triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3,4; 100% hồ sơ đều giải quyết đúng hạn, tỷ lệ  hồ sơ trả trước hạn đạt cao 57 %, đứng thứ nhì toàn quận. Công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương hành chính được  tập trung tạo ra nhiều thay đổi, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ  V, Thường trực HĐND phường đã tổng hợp các kiến nghị tại 09 đơn vị bầu cử gửi UBND phường phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn giải quyết, trả lời. Trong kỳ họp thứ V đã có 7 ý kiến, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc như việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác quản lý vệ sinh môi trường, thu thuế phi nông nghiệp và việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ V – HĐND phường hội nghị đã được nghe báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ V – HĐND phường khóa VIII. Tại hội nghị đã có 08 ý kiến cử tri đều thống nhất cao với báo cáo kết quả kỳ họp. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND phường xung quanh các vấn đề như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng- trật tự  đô thị, nắp đặt đèn chiếu sáng, biển số nhà, nước sạch...

Tại kỳ họp, ông Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường đã trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Kết luận tại hội nghị  ông  Phan Việt Hưng - Chủ tịch UBND phường phát biểu tiếp thu các ý kiến chất vấn và nêu rõ các giải pháp và trách nhiệm của UBND phường trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quận giao năm 2018.