Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Đức Giang tổ chức hướng dẫn việc xây dựng phương án thực hiện mô hình Nhà văn hóa năm 2018
Ngày đăng 07/11/2017 | 10:02  | Lượt xem: 142

Chiều ngày 06/11/2017, tại phòng họp số 305, UBND phường Đức Giang tổ chức buổi làm việc với ban quản lý các nhà văn hóa các tổ dân phố chưa thực hiện mô hình NVH cấp Quận trên toàn phường.

 Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đề án; trưởng, phó ban quản lý NVH TDP; chủ nhiệm các Câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao các NVH chưa thực hiện mô hình Nhà văn hóa cấp Quận trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thường trực Ban chỉ đạo triển khai hướng dẫn xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động, quy chế hoạt động của ban quản lý NVH, các CLB và cách ghi chép sổ tại các Nhà văn hóa theo đề án " Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa TDP" năm 2017.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí đại diện ban quản lý các NVH tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND chỉ đạo: Các NVH tổ dân phố cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân về mục đích ý nghĩa việc thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa TDP" ; Nội dung của quyết định 494/QĐ – UBND quận Long Biên ngày 26/01/2015 về việc ban hành quy định Mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên.

2. Trên cơ sở hướng dẫn của chuyên môn các Ban quản lý NVH khẩn trương xây dựng phương án chi tiết thực hiện Mô hình hoạt động Nhà văn hóa Tổ dân phố theo quyết định 494/QĐ – UBND ngày 26/01/2015 của UBND quận Long Biên. Thời gian xây dựng xong phương án chậm nhất 17h ngày 07/11/2017.

3. Các Ban chủ nhiệm NVH: Tập trung kiện toàn ban quản lý NVH, ban chủ nhiệm các CLB, bổ sung hoàn thiện kế hoạch hoạt động, quy chế hoạt động, mở cửa nhà văn hóa theo đúng phương án đã đề ra và chuẩn bị nhân sự tiếp nhận phương án để thực hiện./.