Hoạt động khối chính quyền

Đức Giang tổ chức bình xét Gia đình văn hóa năm 2017.
Ngày đăng 01/11/2017 | 23:43  | Lượt xem: 207

Sáng ngày 01/11/2017, tại phòng họp số 305, Ủy ban nhân dân phường Đức Giang Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phường Đức Giang tổ chức bình xét Gia đình văn hóa năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể; Cùng toàn thể các đồng chí trong ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của phường. Đ/c Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Thuần – Phó chủ tịch UBND phường tổng hợp kết quả bình xét của từng tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí đánh giá cao công tác bình xét năm 2017 của các tổ. Ban vận động của các tổ dân phố đã bám sát các tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa để chấm điểm. Năm 2017 có nhiều đổi mới trong việc bình xét các ngành đã rà duyệt từng tổ dân phố đưa ra thống nhất cao trong cách tổ chức bình xét.

Sau khi nghe các ngành báo cáo việc giám sát bình xét tại các tổ dân phố đồng chí thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh về kết quả bình xét và yêu cầu một số ngành thực hiện nhiệm vụ sau:

Thống nhất số liệu bình xét của 10 tổ dân phố có tỷ lệ bình xét đạt yêu cầu. Đối với 13 tổ có số hộ chênh cao so với hộ công an quản lý đề nghị cơ quan thường trực là Văn hóa thông tin mời đại diện ban vận động của các tổ lên thống nhất số liệu sau khi có số liệu tổng hợp toàn phường có báo cáo Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phong trào của Quận và gửi thông báo kết quả bình xét, quyết định công nhận Gia đình văn hóa theo đúng quy định.

Đề nghị các ngành, thành viên ban chỉ đạo chấm điểm Tổ dân phố văn hóa theo bảng chấm điểm gửi về cơ quan thường trực của ban chỉ đạo bộ phận VHTT trước ngày 10/11/2017.