Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị thống nhất danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2017
Ngày đăng 17/10/2017 | 15:02  | Lượt xem: 339

Sáng ngày 17/10/2017, tại phòng họp số 305- UBND Phường Đức Giang, BCĐ trợ giúp người nghèo họp thống nhât kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Long - PBT thường trực Đảng ủy Phường; Đ/c Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – ĐUV, PCT UBND  – Trưởng ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường.

Thực hiện kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/08/2017 của UBND phường Đức Giang về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017; Sau gần 2 tháng tổ chức triển khai, thẩm định, niêm yết công khai kết quả cụ thể:  Tổng số hộ nghèo đầu năm 2017 là 41 hộ, hộ cận nghèo 24 hộ. Trong năm, bằng nhiều giải pháp hỗ trợ đã giảm 5 hộ nghèo, phát sinh 2 hộ nghèo mới tại tổ 16 và 17a với nguyên nhân cả hai hộ đều có người bị mắc bệnh hiểm nghèo ung thư giai đoạn cuối, hoàn cảnh rất khó khăn. Đối với hộ cận nghèo đã giảm 7 hộ, phát sinh 4 hộ tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2017 là 18 hộ .

Tại hội nghị các đồng chí thành viên BCĐ và các ngành được phân công hỗ trợ đầu năm các hộ thoát nghèo đều phân tích làm rõ cụ thể từng trường hợp và thống nhất với kết quả thực hiện điều tra của thường trực Ban chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Long - PBT thường trực Đảng ủy Phường ghi nhận và đánh giá cao với sự chủ động của Ban chỉ đạo, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, bằng nhiều giải pháp đã giúp đỡ thoát 5/4 hộ đạt 125% chỉ tiêu quận giao. Thời gian tới Ban chỉ đạo tiếp tục phân công các đoàn thể theo dõi giúp đỡ các hộ nghèo năm 2018.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã kết luận: 100 % người có mặt tại hội nghị thống nhất với kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo của thường trực ban chỉ đạo, chốt danh sách 38 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo cuối năm 2017 và giao cho thường trực Ban chỉ đạo hoàn thiện biên bản báo cáo UBND Quận theo quy định.