Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Đức Giang họp triển khai kế hoạch đón nhận bằng di tích Đình Làng Ô Cách.
Ngày đăng 03/04/2017 | 08:31  | Lượt xem: 478

Sáng thứ 7 ngày 1/4/2017 tại phòng họp 305, UBND phường Đức Giang đã họp triển khai kế hoạch đón nhận bằng di tích Đình Làng Ô Cách.

Dự cuộc họp có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND chủ trì cuộc họp, các đồng chí là thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể phường và đại diện ban quản lý Đình Ô Cách.

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường đã triển khai đến toàn thể cuộc họp kế hoạch tổ chức Lễ trao – nhận bằng xếp hạng di tích Lịch sử Đình Ô Cách, phường Đức Giang. Lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Đình Ô Cách được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị lịch sử Đình Ô Cách, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước đồng thời hiểu về truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hoá vùng miền nhằm giáo dục, kế thừa và phát huy truyền thống yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Di tích. Theo kế hoạch Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 4 năm 2017 (Tức ngày 15 tháng 3 năm Đinh Dậu) Địa điềm: Đình Ô Cách (Tổ 5 và 6 – Phường Đức Giang); Thành phần đại biểu: Đại biểu Thành phố đại diện Sở Văn hóa & Thông tin; Ban quản lý danh thắng Hà Nội. Đại biểu Quận: Đồng chí Ủy viên ban thường vụ Quận ủy phụ trách, QUV theo dõi phường; Lãnh đạo UBND, phòng VHTT Quận. Đại biểu phường: Ban Thường vụ Đảng ủy,thường trực HĐND -UBND - UBMTTQ, trưởng, phó các ngành đoàn thể, ban chỉ huy Công an phường, lãnh đạo phường qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa, hiệu trưởng các trường học, bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các thành viên ban quản lý di tích phường Đức Giang: Đại biểu cán bộ và nhân dân TDP số 5 và 6, thành viên Tiểu ban QLDT Đình Ô Cách.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe kế hoạch, tại cuộc họp đã có 05 ý kiến về việc Trang trí khánh tiết tại Đình, bố trí đội ngũ phục vụ, Chuẩn bị các nghi lễ theo nghi thức của Đình (rước bằng)…

Phát biểu chỉ đạo Đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh, Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Đình Ô Cách là một trong những sự kiện quan trọng của phường năm 2017; Do đó, các thành viên phải xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp và khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Chương trình nghệ thuật bảo đảm ngắn gọn, ý nghĩa và phải phản ánh được truyền thống văn hóa. Đặc biệt xây dựng chương trình, kịch bản đảm bảo đúng đủ các nội dung theo truyền thống và các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội  cùng một số nội dung khác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thuần kết luận: yêu cầu bộ phận Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, tuyên truyền phối hợp với Tiểu ban quản lý di tích Đình Ô Cách tổ chức Lễ hội đảm bảo tiết kiệm, theo đúng quy định pháp luật; không để tệ nạn xã hội xuất hiện trong Lễ hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn phường. Công an phường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra Lễ hội. Đặc biệt Lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng theo nghi thức truyền thống.