Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo thực hiện đề án Nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa phường quí I/2017.
Ngày đăng 29/03/2017 | 16:28  | Lượt xem: 322

Sáng ngày 29/3/2017 tại phòng họp UBND phường đã diễn ra cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện đề án nhà văn hóa tổ dân phố năm 2017.

Dự và chủ trì có đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND, thường trực, HĐND, UBND, UBMTTQ phường cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo quản lý và khai thác NVH TDP.

Tại cuộc họp, thường trực Ban chỉ đạo phường đã báo cáo kết quả thực hiện mô hình hoạt động NVH tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa phường Quý I/2017. Theo báo cáo việc triển khai đề án theo sự chỉ đạo của Phòng VH&TT và phương án đã được phê duyệt, các nội dung của đề án được triển khai hiệu quả, thiết thực, đặc biệt trong công tác tập huấn, hướng dẫn. Trong quá trình triển khai thực hiện, BCĐ phường giao bộ phận VH&TT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các CLB, BQL Nhà văn hóa các TDP, thông qua đó, tiếp tục hướng dẫn các CLB, TDP tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện. Duy trì hoạt động, bước đầu việc nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB văn nghệ, CLB thể thao các TDP đã đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng lịch đã đăng ký tại phương án. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quận đầu tư để đảm bảo tổ chức các hoạt động của TDP, Trung tâm VH-TT phường theo các phương án của các TDP được UBND quận phê duyệt.

Cuộc họp đã có 03 ý kiến tập trung vào các vấn đề như hoàn thiện quy chế và phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong BCĐ để có phương hướng giám sát, kiểm tra, hướng dẫn ban quản lý NVH TDP thực hiện theo đúng phương án chi tiết đã đăng ký; Thiết lập các hồ sơ NVH các TDP ( Đóng sổ theo danh mục) để các thành viên BCĐ dễ kiểm tra và hướng dẫn BQL NVH các TDP thực hiện; Xây dựng các quy chế quản lý các NVH TDP theo đúng nội dung quyết định 494 của UBND Quận.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường đã kết luận và yêu cầu bộ phận VHTT khẩn trương hoàn thiện các nội dung mà các thành viên BCĐ đã yêu cầu, hồ sơ quản lý NVH các TDP phải được đóng sổ và giao cho các thành viên BCĐ xong trong ngày 5/4/2017.