Hoạt động khối chính quyền

Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Đức Giang tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị thu hồi đất về phương án dự thảo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng tuyến đường 48m
Ngày đăng 03/06/2022 | 15:22  | Lượt xem: 1181

Thực hiện quy trình trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Đức Giang tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân về phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m và 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự (đoạn đường 48m).

Thành phần tham dự có ông Cồ Văn Huế - Phó Chủ tịch UBND phường, bà Cao Thị Mai Nguyệt - Chủ tịch UB MTTQ phường, ông Thái Hoàng Giang - Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, ông Trần Hùng Bình - Tổ trưởng tổ dân phố số 12 và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

Tại buổi làm việc, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đều đồng ý và ủng hộ chủ trương làm đường để phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố Hà Nội. Buổi làm việc cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ về công trình xây dựng nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng; kiến nghị đề nghị được xem xét bố trí tái định cư để đảm bảo ổn định đời sống.

Đại diện chủ đầu tư ông Thái Hoàng Giang đã trao đổi, giải thích với các hộ dân về các quy định của pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề nghị các hộ gia đình cung cấp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan để tổ công tác giải phóng mặt bằng có căn cứ báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận xem xét giải quyết các kiến nghị của các hộ dân theo quy định.

Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân đã được tổ công tác ghi nhận vào biên bản để làm cơ sở báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận xem xét, giải quyết.