Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân; đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2022
Ngày đăng 03/06/2022 | 10:32  | Lượt xem: 115

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 24/9/2021 của UBND quận Long Biên về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC. Sáng ngày 03/6/2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa, phường Đức Giang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân; đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2022.

Đồng chí Lương Hồng Điệp - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan chủ trì. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Long – PBTĐU, cùng các đồng chí UVTV, TT UBND phường, các đồng chí trưởng các đoàn thể, CBCCVC, NLĐ phường, các đồng chí lãnh đạo TDP, đại diện người dân trên địa bàn 19 TDP.

Thay mặt cho UBND phường Đức Giang, đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, những vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm; kết quả thực hiện kết luận tại hội nghị đối thoại năm 2021. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình KT-XH trên địa bàn phường tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động kéo dài của dịch bệnh Covid-19, số ca mắc Covid-19 tăng đột biến sau nghỉ Tết Nguyên đán ảnh hưởng trực tiếp đến lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, tạo sức ép lớn đến hệ thống y tế. Giá cả các mặt hàng xăng dầu liên tục tăng, làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát. Phường đã phát động cán bộ và các tầng  lớp nhân dân trên địa bàn ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận; tập trung các hoạt động chăm lo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần; chỉ đạo các đơn vị, các tổ dân phố quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển KTXH, bảo đảm đời sống nhân dân. Được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, phường đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi và phát triển KTXH; các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, bám sát mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Công tác phối hợp giữa UBND quận UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả ; Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tiếp tục được tăng cường gắn với việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được chỉ đạo điều hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quận giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định và giữ vững. Công tác tuyển quân được nâng cao, đảm bảo đầy đủ về quân số và chất lượng theo chỉ tiêu giao. Công tác PCDB được triển khai đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch theo đúng chỉ đạo tại các cấp. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời và chăm lo chu đáo tới các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo sát sao ngay từ những ngày đầu năm, dự báo đúng tình hình thực tiễn; các ngành đã bám sát chỉ đạo và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 529.500.000 đồng đạt 44,9% so với phương án thu đề ra. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường tiếp tục được tăng cường thực hiện, đặc biệt trong những ngày Lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt là trong thời gian tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường báo cáo kết quả công tác rà soát, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2022.

Tại phần đối thoại của Hội nghị, có 2 ý kiến phát biểu về các nội dung tập trung ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị, văn hóa thông tin, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Lương Hồng Điệp - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu ý kiến phát biểu của nhân dân trên địa bàn, trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ thêm thông tin một số kiến nghị, đồng thời ghi nhận, hứa sẽ tiếp tục sâu sát lắng nghe ý kiến và tổng hợp những đề xuất của nhân dân.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những phản ánh, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp Nhân dân về xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tiếp nhận, chỉ đạo, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, góp phần cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Một số hình ảnh minh họa: