Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS.
Ngày đăng 17/03/2017 | 10:59  | Lượt xem: 1723

Ngày 17/3/2017, tai nhà văn hóa phường, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS và phân công nhiệm vụ; triển khai một số nhiệm vụ công tác năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó trưởng phòng LĐTBXH, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – ĐUV, PCT UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường, thường trực UBMTTQ phường, thành viên ban chỉ đạo, các tình nguyện viên.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường đề ra nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Với mục đích đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nhằm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm, nghiện ma tuý, kiềm chế sự gia tăng tệ nạn mại dâm và số người nghiện mới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện nhiều giải pháp, hình thức, quyết liệt, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai với phương châm hiệu quả, bền vững và toàn diện.

Chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS phường Đức Giang phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cai nghiện ma tuý quận giao phường năm 2017. 100% người hoàn thành cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện phù hợp. Thực hiện phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Duy trì có hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ B93 đạt loại khá trở lên. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện. Trong đó, ít nhất 40% tổng số người nghiện được cai nghiện tại gia đình, có 38 người nghiện ma túy được cai nghiện thay thế bằng Methadone; quản lý sau cai cho 100% số người sau cai nghiện ma túy về cộng đồng. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020; điều trị bằng ARV cho 44 bệnh nhân AIDS; 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị, tư vấn, cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền mẹ con.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó trưởng phòng LĐTBXH biểu dương phường có chỉ tiêu cai nghiện đạt cao và đã làm tốt trong công tác tuyên truyền, vận động cai nghiện tự nguyện; Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị thường trực ban chỉ đạo cần làm rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ của ban chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả đội ngũ công tác viên ở cơ sở;

Đ/c Nguyễn Văn Đăng - Phó trưởng phòng LĐTBXH phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND yêu cầu Ban chỉ đạo tích cực đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời lồng ghép nhiệm vụ của địa phương, đơn vị với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; Giao Công an phường phối hợp với BCĐ và các tình nguyện viên rà soát, điều tra, nắm vững địa bàn, không để phát sinh tụ điểm tệ nạn xã hội; Công an phường chủ động lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, Đài truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội, hiệu quả của công tác cai nghiện, quản lý sau cai tới các tổ dân phố để nâng cao chất lượng; Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS trên địa bàn.