Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội phường Đức Giang quý I năm 2022
Ngày đăng 22/04/2022 | 15:23  | Lượt xem: 107

Căn cứ kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/03/2022 về phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn phường Đức Giang năm 2022. Chiều ngày 21/4/2022 tại phòng họp 305 UBND Phường Đức Giang đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội quý I và triển khai công tác quý II năm 2022.

Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND, Trưởng ban chỉ đạo cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội phường Đức Giang.

Sau khi nhận được kế hoạch của UBND quận, UBND phường, thường trực BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống TNMT, MD phường đã tham mưu cho UBND xây dựng quyết định và kế hoạch năm 2022 về Phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn phường Đức Giang. Kiện toàn đội công tác xã hội tình nguyện năm 2022 theo quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 18/01/2022. Tiếp tục duy trì hoạt động CLB B93.

Trong quý I năm 2022 Đài truyền thanh của phường đã tăng cường thời lượng tuyên truyền: Luật phòng chống ma túy, các văn bản hướng dẫn của các cấp về tình hình ma túy trên địa bàn và toàn quốc được 25 lượt. Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm CLB B93, công an phường thường xuyên phối hợp duy trì hoạt động của CLB B93 trong tình hình mới. CA phường chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể quần chúng nhân dân, phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy, đội HĐ XNTN, nhân dân cung cấp 32 tin thư, số tin thư này đã giúp cho CA phường lập án đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng chống TNXH. Duy trì hoạt động CLB B93 thường xuyên có 07 người tham gia/1 buổi, nội dung sinh hoạt đa dạng, sát với thực tế, phù hợp với điều kiện sức khỏe của từng hội viên;  hội viên chấp hành tốt quy định của CLB: không tái nghiện, 90% có việc làm.

Đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các kế hoạch cấp trên đầy đủ. Các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.Nắm chắc địa bàn, đối tượng có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý cảm hóa, thực sự là phong trào của toàn xã hội. Không để phát sinh điểm, tụ điểm nóng phức tạp về tệ nạn ma túy và mại dâm gây bức xúc trong nhân dân, không có người nghiện mới.

Tại Hội nghị, đã có một số ý kiến tập trung vào công tác tuyên truyền, công tác quản lý địa bàn; công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; công tác xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Đặc biệt đề nghị Đảng ủy, UBND phường cần quan tâm hơn công tác phối hợp giữa BCĐ PCTNXH nói chung và đội HĐXHTN nói riêng với các đoàn thể trong UBND phường và các đ/c CSKV, bảo vệ dân phố; quan tâm đến chế độ phụ cấp và kinh phí sinh hoạt đội của các đ/c TNV và chế độ khen thưởng với các tình nguyện viên lồng ghép vào các kỳ cuộc sơ tổng kết của UBND phường để động viên khích lệ kịp thời các đ/c hoạt động tích cực như những bộ phận chuyên môn khác của UBND phường. Bổ sung kinh phí nhu yếu phẩm  để phục vụ cho công tác TNV (hầu như nhu yếu phẩm TNV tự chi phí).

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND, Trưởng ban chỉ đạo đã nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ của toàn xã hội và đề nghị thành viên BCĐ trong quý II/2022 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm cảnh giác với mọi thủ đoạn của kẻ xấu đến nhân dân trên địa bàn nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý tốt địa bàn, đối tượng.

2. BCĐ, các ngành đoàn thể rà soát lại các chỉ tiêu, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, nhất là chỉ tiêu đưa người đi cai bắt buộc và cai tại cộng đồng

3. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ của đội hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao năm 2022.

5. Tham mưu cho Đảng ủy UBND phường ra nghị quyết về công tác phòng chống TNXH xuống từng cấp ủy tổ dân phố để công tác phối hợp được hiệu quả hơn, tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng đối với công tác PCTNXH.