Hoạt động khối chính quyền

Thường trực HĐND quận khảo sát việc triển khai, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường
Ngày đăng 06/04/2022 | 16:49  | Lượt xem: 225

Ngày 05/4/2022, Thường trực HĐND quận tổ chức khảo sát việc triển khai, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Đức Giang.

Đồng chí: Đỗ Minh Khôi - Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận chủ trì buổi khảo sát, đồng chí Tăng Quang Huy - Trưởng ban kinh tế. Dự buổi khảo sát còn có các đồng chí đại diện các ban của HĐND quận, các ngành, đoàn thể của quận; đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt – UVTV, Chủ tịch MTTQ, đồng chí Nguyễn Thị Thuần, Phó chủ tịch UBND phường và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của phường.

Báo cáo tại buổi khảo sát, đại diện UBND phường nhấn mạnh: thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của thành phố, quận, cấp ủy, chính quyền phường đã bám sát văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp về thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 để chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tính đến thời điểm ngày 30/3/2022, UBND phường Đức Giang đã chi hỗ trợ hơn 2,4 tỉ đồng cho 1623 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do); hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội (Quyết định 4762/QĐ-UBND ngày 13/08/2022 của UBND Quận Long Biên) 233 người với tổng kinh phí 233 triệu đồng, hỗ trợ người có công với cách mạng (Quyết định 47663/QĐ-UBND ngày 13/08/2022 của UBND Quận Long Biên) 236 người với tổng kinh phí 236 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí hộ cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 (Quyết định 4715/QĐ-UBND ngày 13/08/2022 của UBND Quận Long Biên) 22 hộ với tổng kinh phí 22 triệu đồng. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (F1, F0) với tổng số tiền trên 12 triệu đồng. Hỗ trợ 127 hộ kinh doanh với số tiền 381 triệu đồng; 04 cơ sở nhóm lớp mầm non kinh phí 12 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã đề nghị UBND phường trao đổi, làm rõ một số nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng; nguyên nhân một số chính sách thực hiện chậm, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; các khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện…

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí trưởng đoàn khảo sát Đỗ Minh Khôi đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng phường Đức Giang trong triển khai thực hiện; Các cấp chính quyền trên địa bàn phường đã vào cuộc một cách chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân được tiếp cận các chính sách hỗ trợ; Quy trình bình xét chặt chẽ, đúng hướng dẫn, lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

Qua khảo sát, Ban Pháp chế HĐND HĐND quận đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 68/NQ- CP và Quyết định 23/QĐ- TTg. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi khảo sát việc triển khai, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường Đức Giang: