Hoạt động khối chính quyền

Giao ban Ban biên tập tin, bài tháng 2 năm 2017.
Ngày đăng 02/03/2017 | 10:57  | Lượt xem: 1927

Ngày 1/3/2017, Ban biên tập tin bài phường đã tổ chức họp giao ban tháng 2 năm 2017.

Dự và chủ trì giao ban có đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập; các đồng chí thành viên ban biên tập phường .

Tại buổi họp, đồng chí thư ký ban biên tập phường đã báo cáo kết quả viết tin, bài từ ngày 01/2 đến ngày 28/2/2017 cụ thể: đăng trên cổng Quận có 2 bài chuyên sâu, 3 tin hoạt động; đăng trên cổng Phường có 04 bài chuyên sâu, 27 tin hoạt động. chuyên mục thông tin tuyên truyền được cập nhật thường xuyên.

Đã có 03 ý kiến phát biểu tại buổi họp, đề nghị ban biên tập chỉ đạo bộ phận CNTT lập tên tác giả cho một số thành viên ban biên tập, và xem xét tăng chế độ nhuận bút.

Thay mặt ban biên tập đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng ban biên tập đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Giao đồng chí thư ký ban biên tập tổng hợp, báo cáo kết quả thông tin truyên truyền của ĐTT, chế độ hoạt động của Ban biên tập theo qui chế. Tổng hợp kết quả viết tin, bài hàng tháng theo định hướng, báo cáo Ban biên tập.

2. Giao đồng chí Cán bộ CNTT phải chọn lựa ảnh có chất lượng để đăng lên công thông tin điện tử

3. Giao đồng chí Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy căn cứ lịch hoạt động của Phường tham mưu, chỉ đạo, định hướng viết tin bài; yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cơ quan phường chủ động viết tin, bài nhất là bài viết chuyên sâu theo định hướng; cập nhật thường xuyên các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử phường.

4. Để nâng cao hoạt động viết tin bài, từ tháng 3/2017, kết quả viết tin, bài theo định hướng được đưa vào đánh giá cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng của hai khối Đảng ủy, đoàn thể và UBND phường.

5. Yêu cầu các TDP trên địa bàn phường gửi thông tin hoạt động của tổ mình cho ban biên tập viết tin, bài đăng tài trên cổng thông tin điện tử phường. Giao đồng chí Đoàn Minh Tâm – Thành viên BBT chịu trách nhiệm phối hợp với các TDP trong hoạt động viết tin, bài; đồng chí Trưởng ĐTT là cán bộ đầu mối tiếp nhận tin, bài từ các TDP.