Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022
Ngày đăng 30/03/2022 | 14:03  | Lượt xem: 94

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Vũ Hoàng Long - Phó bí thư TT Đảng ủy, Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Nguyễn Thị Thuần - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong TT Đảng ủy - UBND - UBMTTQ, trưởng các ngành đoàn thể và các thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường. Đại biểu nhân dân của 19 tổ dân phố, các đơn vị doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường cũng về dự đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCTUBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021 và Chương trình hành động năm 2022. Theo đó, năm 2021, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường và Ban vận động ở các tổ dân phố tập trung tuyên truyền đến người dân, các hộ gia đình, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường nhận thức được trách nhiệm và xác định rõ những việc làm trong việc xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, xây dựng người Đức Giang, Long Biên thanh lịch, văn minh; các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2021 thực hiện có hiệu quả, chất lượng gia đình văn hoá ngày càng được nâng cao. Kết quả trong năm 2021 đã có 5897/6009 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,9%. Căn cứ Nghị định số 122/NĐ - CP của chính phủ  Ban chỉ đạo phong trào đã bình xét, công nhận 5643 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2% tăng 3,2% so với kế hoạch giao... Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Cấp ủy, chính quyền đã coi việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế, góp phần làm lành mạnh xã hội, từ đó tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác, tương trợ giúp đỡ để phát triển cộng đồng. Đồng thời sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị phường đã tạo động lực cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường.

Bước sang năm 2022, với chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” gắn với xây dựng Tổ dân phố xanh- sạch- đẹp- văn minh, trong đó tập trung nội dung nhân dân bàn, cam kết thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia quản lý đô thị”. Tiếp tục phát huy dân chủ trong nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trên địa bàn Phường, huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân vào việc thực hiện văn minh đô thị, tổ dân phố với một số chỉ tiêu chủ yếu như:

1. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa: đạt 91%;

2. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hoá  đạt 90%;

3. Phấn không có hộ tái nghèo;

4. Giảm tỷ xuất sinh thô 0,05%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,01%;

5. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 90%;

6. Tỷ lệ hỏa táng đạt 95% trở lên;

7. 100% các hộ xây dựng có giấy phép, xây dựng đúng phép và nộp thuế xây dựng đầy đủ;

8. Vận động 100% các tổ dân phố thực hiện các nội dung xây dựng Tổ dân phố “Xanh – Sạch – Đẹp- văn minh”;

9. Phấn đấu phường Văn minh đô thị. Duy trì tuyến đường Ngô Gia Tự, Trường lâm và Nguyễn Cao Luyện đạt tuyến phố văn minh;

10. 100% các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền đến người dân và niêm yết tại NVH tổ dân phố bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng;

11. 100% các hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy trình và bàn giao mặt bằng đúng quy định;

12. 100% các hộ kinh doanh, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế, không để nợ đọng.

Tại hội nghị, đã có 3 ý kiến tham luận về nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện các tiêu chí tổ dân phố, xanh – sạch – đẹp – văn minh và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân và chương trình hành động của phường cần phải có sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn thể chính trị của phường và các tổ dân phố cùng toàn thể nhân dân. Hội nghị đã tiến hành ký cam kết thi đua gồm các hội Người cao tuổi, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Công an phường, các trường học và 19 tổ dân phố trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại hội nghị đại biểu nhân dân phường Đức Giang năm 2022: