Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức kiểm tra dịch vụ kinh doanh internet trên địa bàn.
Ngày đăng 20/02/2017 | 09:50  | Lượt xem: 433

Thực hiện kế hoạch số 430/KH – UBND ngày 30/12/2016 của UBND Quận Long Biên về kiểm tra dịch vụ VHTT và truyền thông trên địa bàn Quận Long Biên, Thực hiện kế hoạch số 26/KH – UBND ngày 12/01/2017 của UBND Phường Đức Giang về kiểm tra dịch vụ văn hóa thông tin và truyền thông trên địa bàn phường năm 2017. Từ ngày 13/02 đến ngày 18/2/2017, Đoàn kiểm tra của phường đã tổ chức kiểm tra các tụ điểm internet công cộng, trò chơi điện tử trên địa bàn phường.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về dịch vụ kinh doanh Internet trên địa bàn. UBND phường đã ban hành quyết định kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào những hoạt động như kinh doanh Internet, trò chơi điện tử... Qua kiểm tra 15 cơ sở. Tất cả các cơ sở đều có giấy phép hoạt động theo đúng quy định. Cho thấy các cơ sở kinh doanh dịch vụ các loại hình văn hóa đã thực hiện tốt các quy định. Các chủ cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy định của địa phương đối với từng loại hình kinh doanh, dịch vụ. Các hộ kinh doanh đều có giấy phép, hoạt động đúng ngành nghề quy định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số lỗi như: Biển hiệu biển quảng cáo sai quy định, chưa niêm yết danh mục trò chơi điện tử, chưa niêm yết nội quy và giá  sử dụng dịch vụ... Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện tốt nội quy của ngành bưu chính viễn thông tại điểm kinh doanh, đồng thời theo dõi, nhắc nhở người đến sử dụng dịch vụ thực hiện những điều mà nội quy quy định; đảm bảo ANTT, bảo hộ tài sản cá nhân, để phương tiện đúng nơi quy định.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các đại lý khắc phục các thiếu sót nhỏ, thực hiện đúng quy định về kinh doanh đại lý Internet trong thời gian tới, nhằm đưa hoạt động kinh doanh đại lý Internet đi vào nề nếp và yêu cầu khắc phục xong trước 20/2 và tổ công tác sẽ tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại trên của các cơ sở.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành phường tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.